Kienviet.net – Tác phẩm này được xây dựng từ hàng ngàn tấm gỗ lấy từ toà nhà cũ, tại sân bóng rổ và từ vật liệu còn dư từ công trường xây dựng của chính toà nhà Nishi. 

grandstair_01

Một nhóm nghiên cứu người Úc tại March Studio đã hoàn thành một tác phẩm nội thất tuyệt vời tại cầu thang lớn của toà nhà Nishi (dẫn lên tiền sảnh của khách sạn) lấy cảm hứng từ toà nhà Canberra, Úc. Nội thất của cầu thang và trần nhà được xây dựng từ hàng ngàn tấm gỗ lấy từ toà nhà cũ, tại sân bóng rổ và từ vật liệu còn dư từ công trường xây dựng của chính toà nhà Nishi.

grandstair_02 grandstair_03 grandstair_04

Tác phẩm gồm 2150 miếng gỗ và 1200 thanh thép nẹp gỗ cho đúng vào vị trí. Vì chiều rộng giữa các tấm gỗ khác nhau và kích thước gỗ khác nhau nên không có thanh thép nào giống nhau, mỗi thanh đó được thiết kế riêng để phù hợp với độ rộng khác nhau, ở những khoảng cách khác nhau.

grandstair_05 grandstair_06_rod-drawing grandstair_07_axo_01_detail grandstair_07_axo_02_detail grandstair_08_axo_all grandstair_09_axo_all

Xem tất cả ảnh trong bài tại đây:

Gallery not found.

Nguyễn Thu Thuỷ – Kienviet.net

(tổng hợp từ Internet)