Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng các công trình từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước – Sở Xây dựng Hà Nội đã thông báo về việc đăng ký thuê chỗ ở tại 2 khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp và khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II.

Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp có 10.800 chỗ ở từ tầng 2 đến tầng 19, mỗi phòng rộng 56.9m2 cho 8 sinh viên. Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II có 7.368 chỗ ở từ tầng 2 đến tầng 21, mỗi phòng rộng 45m2 cho 6 sinh viên. Giá thuê dự kiến áp dụng tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp là 205.000 đồng/sinh viên/tháng. Giá thuê áp dụng tại khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II là 215.000 đồng/sinh viên/tháng. Mức giá này đã bao gồm VAT và không bao gồm giá dịch vụ điện, nước.

Theo Báo Xây dựng