Ban tổ chức Giải thưởng Kiến trúc xanh 2014 trân trọng thông báo danh sách Giám khảo cho 02 Ban như sau

Hội đồng giám khảo cho Giải thưởng Kiến trúc xanh Spec dành cho Kiến trúc sư trẻ gồm:

1- Ông Nguyễn Tấn Vạn – KTS, Chủ tịch Hội KTSVN.
2- Ông Khương Văn Mười – KTS, Hội đồng KTX Hội KTSVN.
3- Ông Nguyễn Hữu Dũng – GS.TS, Chủ tịch Hội đồng công trình xanh Việt Nam
4- Ông Nirmal Kishnani – TS, Tổng biên tập Tạp chí FuturArc, Hiệu phó ĐH Quốc gia Singapore.
5- Ông Nguyễn Việt Châu – GS.TS.KTS, Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc.
6- Ông Phạm Đức Nguyên – PGS.TS, Chuyên gia nghiên cứu Kiến trúc Xanh.
7- Ông Ngô Doãn Đức – TS.KTS, Trưởng Ban tổ chức Giải.

Danh sách Hội đồng giám khảo cho Giải thưởng Kiến trúc xanh Spec dành cho Sinh viên kiến trúc:

1- Ông Nguyễn Tấn Vạn – KTS, Chủ tịch Hội KTSVN.
2- Ông Khương Văn Mười – KTS, Hội đồng Kiến trúc xanh Hội KTSVN.
3- Ông Nguyễn Hữu Dũng – GS.TS, Chủ tịch Hội đồng công trình xanh Việt Nam
4- Ông Nirmal Kishnani – TS, Tổng biên tập Tạp chí FuturArc, Hiệu phó ĐH Quốc gia Singapore.
5- Ông Hoàng Thúc Hào – Kiến trúc sư trưởng Công ty Kiến trúc quốc tế 1 + 1 >2.
6- Ông Lê Lương Ngọc – KTS, Giám đốc công ty V-Arch.
7- Ông Ngô Doãn Đức – TS.KTS, Trưởng Ban tổ chức Giải.

Nội dung thông báo dưới đây:

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2014/10/Thong-bao-ban-giam-khao.pdf” save=”1″]