Những văn phòng làm việc ấn tượng

285

Môi trường làm việc tốt là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của cán bộ công nhân viên cũng như quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Google, Coca – cola…là những doanh nghiệp có văn phòng làm việc độc đáo, ấn tượng đến khó tin.

0e4beats-blue286473 (Copy)

5b3wework-wonderbread-rooftop28673 (Copy)
WEWORK
Địa điểm: Washington, D.C.

230wework-wonderbread-couch28671 (Copy)
WEWORK
Địa điểm: Washington, D.C.

db4wework-wonderbread-staircase28672 (Copy)
WEWORK
Địa điểm: Washington, D.C.

f6cwework-wonderbread-conference28674 (Copy)
WEWORK
Địa điểm: Washington, D.C.

5eecoca-cola-tel-aviv-rooftop228676 (Copy)
Công ty: COCA-COLA
Địa điểm: London

765coca-cola-bar28656 (Copy)
Công ty: COCA-COLA
Địa điểm: London

e0acoca-cola-main28652 (Copy)
Công ty: COCA-COLA
Địa điểm: London

6a0wiedenkennedy-staircase28668 (Copy)
WIEDEN+KENNEDY
Địa điểm: Thành phố New York

14ewiedenkennedy-books28670 (Copy)
WIEDEN+KENNEDY
Địa điểm: Thành phố New York

bbawiedenkennedy-main28669 (Copy)
WIEDEN+KENNEDY
Địa điểm: Thành phố New York

9bdbeats-red28648 (Copy)
Công ty: BEATS ELECTRONICS
Địa điểm: Thành phố Culver, California

53csuperheroes-atrium28688 (Copy)
SUPERHEROES
Địa điểm: Amsterdam

148superheroes-furniture28690 (Copy)
SUPERHEROES
Địa điểm: Amsterdam

79cbeats-staircases28649 (Copy)
Công ty: BEATS ELECTRONICS
Địa điểm: Thành phố Culver, California

659nasty-gal-main28664 (Copy)
Công ty: NASTY GAL
Địa điểm: Los Angeles

26bgoogle-tel-aviv-oranges28660 (Copy)
Công ty: GOOGLE
Địa điểm: Tel Aviv

665google-tel-aviv-cafe28658 (Copy)
Công ty: GOOGLE
Địa điểm: Tel Aviv

894google-tel-aviv-view-hallway28657 (Copy)
Công ty: GOOGLE
Địa điểm: Tel Aviv

b8agoogle-tel-aviv-slide28659 (Copy)
Công ty: GOOGLE
Địa điểm: Tel Aviv

b8emojang-conference28662 (Copy)
Công ty: MOJANG
Địa điểm: Stockholm

456mojang-lounge228663 (Copy)
Công ty: MOJANG
Địa điểm: Stockholm

d8bmojang-pool-table28661 (Copy)
Công ty: MOJANG
Địa điểm: Stockholm

c22nasty-gal-windows28667 (Copy)
Công ty: NASTY GAL
Địa điểm: Los Angeles

dc8beats-chairs28677 (Copy)
Công ty: BEATS ELECTRONICS
Địa điểm: Thành phố Culver, California

e0dnasty-gal-lights28665 (Copy)
Công ty: NASTY GAL
Địa điểm: Los Angeles

Xem tất cả ảnh trong bài tại đây:

 (Theo ndh)