Môi trường làm việc tốt là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của cán bộ công nhân viên cũng như quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Google, Coca – cola…là những doanh nghiệp có văn phòng làm việc độc đáo, ấn tượng đến khó tin.

0e4beats-blue286473 (Copy)

5b3wework-wonderbread-rooftop28673 (Copy)
WEWORK
Địa điểm: Washington, D.C.
230wework-wonderbread-couch28671 (Copy)
WEWORK
Địa điểm: Washington, D.C.
db4wework-wonderbread-staircase28672 (Copy)
WEWORK
Địa điểm: Washington, D.C.
f6cwework-wonderbread-conference28674 (Copy)
WEWORK
Địa điểm: Washington, D.C.
5eecoca-cola-tel-aviv-rooftop228676 (Copy)
Công ty: COCA-COLA
Địa điểm: London
765coca-cola-bar28656 (Copy)
Công ty: COCA-COLA
Địa điểm: London
e0acoca-cola-main28652 (Copy)
Công ty: COCA-COLA
Địa điểm: London
6a0wiedenkennedy-staircase28668 (Copy)
WIEDEN+KENNEDY
Địa điểm: Thành phố New York
14ewiedenkennedy-books28670 (Copy)
WIEDEN+KENNEDY
Địa điểm: Thành phố New York
bbawiedenkennedy-main28669 (Copy)
WIEDEN+KENNEDY
Địa điểm: Thành phố New York
9bdbeats-red28648 (Copy)
Công ty: BEATS ELECTRONICS
Địa điểm: Thành phố Culver, California
53csuperheroes-atrium28688 (Copy)
SUPERHEROES
Địa điểm: Amsterdam
148superheroes-furniture28690 (Copy)
SUPERHEROES
Địa điểm: Amsterdam
79cbeats-staircases28649 (Copy)
Công ty: BEATS ELECTRONICS
Địa điểm: Thành phố Culver, California
659nasty-gal-main28664 (Copy)
Công ty: NASTY GAL
Địa điểm: Los Angeles
26bgoogle-tel-aviv-oranges28660 (Copy)
Công ty: GOOGLE
Địa điểm: Tel Aviv
665google-tel-aviv-cafe28658 (Copy)
Công ty: GOOGLE
Địa điểm: Tel Aviv
894google-tel-aviv-view-hallway28657 (Copy)
Công ty: GOOGLE
Địa điểm: Tel Aviv
b8agoogle-tel-aviv-slide28659 (Copy)
Công ty: GOOGLE
Địa điểm: Tel Aviv
b8emojang-conference28662 (Copy)
Công ty: MOJANG
Địa điểm: Stockholm
456mojang-lounge228663 (Copy)
Công ty: MOJANG
Địa điểm: Stockholm
d8bmojang-pool-table28661 (Copy)
Công ty: MOJANG
Địa điểm: Stockholm
c22nasty-gal-windows28667 (Copy)
Công ty: NASTY GAL
Địa điểm: Los Angeles
dc8beats-chairs28677 (Copy)
Công ty: BEATS ELECTRONICS
Địa điểm: Thành phố Culver, California
e0dnasty-gal-lights28665 (Copy)
Công ty: NASTY GAL
Địa điểm: Los Angeles

Xem tất cả ảnh trong bài tại đây:

Gallery not found.

 (Theo ndh)