John Hodgman: Giải mã thiết kế

86

John Hodgman, một diễn viên hài kịch và một công dân siêu hạng, giải mã thiết kế của 3 biểu tượng hiện đại. (Nguồn từ The Design Studio session tại TED2012, điều hành khách mời bởi Chee Pearlman and David Rockwell.)

fe61d7b8ac3fc6122df6a930f518d2b7e6e6166a_800x600

Huyền Anh – Tổng hợp