Hưởng ứng Tuần lễ Kiến trúc xanh thế giới 2014, Dự án Thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong ngành Xây dựng, thuộc Chương trình Năng lượng sạch USAID Việt Nam phối hợp với Viện Kiến trúc Nhiệt đới – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (Đối tác tập huấn của Dự án) tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn về Mô phỏng Năng lượng Công trình, Thiết kế tích hợp tòa nhà năng lượng cao và hệ thống đánh giá Công trình xanh, Công trình xanh trong thực tiễn vào ngày 23-24/9/2014 và Hội thảo Đổi mới Giáo trình giảng dạy hướng tới Công trình xanh và Biến đổi khí hậu vào ngày 26/9/2014 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Chi tiết nội dung khoá học tập huấn ngắn hạn ngày 23 – 24/9/2014:

Khóa học: Mô phỏng Năng lượng công trình

Thời gian: từ 8.00 đến 16:45 ngày 23 và 8:00 đến 12.00 ngày 24/9/2014

Địa điểm: phòng 204, nhà H, Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội – km 10, Nguyễn

Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Khóa học: Thiết kế tích hợp cho tòa nhà hiệu năng cao và hệ thống đánh giá công trình xanh

Thời gian: từ 8.00 đến 16:45 ngày 23/9/2014

Địa điểm: phòng 205, nhà H, Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội- km 10, Nguyễn

Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Khóa học: Công trình xanh trong thực tiễn

Thời gian: từ 8:00 đến 12:00 ngày 24/9/2014

Địa điểm: phòng 205, nhà H, Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội- km 10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội .

Thông tin chi tiết về Hội thảo Đổi mới Giáo trình giảng dạy hướng tới Công trình xanh và Biến đổi khí hậu:

Thời gian: từ 8.00 đến 16.30 ngày 26/9/2014

Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà U, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – km 10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hội thảo nhằm tạo ra một diễn đàn chia sẻ giữa Giảng viên, chuyên gia trong nước, quốc tế và các bên liên quan, đặc biệt có sự tham gia của Kiến trúc sư Ken Yang- chuyên gia hàng đầu về Công trình xanh cao tầng, về các chủ đề kiến trúc, xây dựng thích ứng với khí hậu, hướng tới các công trình tiết kiệm năng lượng và công trình xanh, thân thiện với môi trường nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu vì mục tiêu phát triển bền vững.

Liên hệ:Đăng kí khóa học tập huấn trước ngày 18/9/2014 với chị Phạm Hồng Hạnh qua email: hanhpham@winrock.org, hoặc qua số điện thoại:

Văn phòng: 04-3974 3696 Máy lẻ 112

Di động: 0904 232 896

Đăng ký tham dự Hội thảo trước ngày 25/09/2014 với Chị Lục Thu Huyền qua email: thuhuyen200886@gmail.com, hoặc qua số điện thoại:

Văn phòng: (04) 3854 3566

Di động: 0989.035.678

Và chị Phạm Hồng Hạnh qua email: hanhpham@winrock.org, hoặc qua số điện thoại:

Văn phòng: (04) 3974 3696, số máy lẻ 112

Di động: 0904 232 896

Thông tin Hội thảo và khoá học tập huấn xin vui lòng xem thêm tại đây: 

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2014/09/Agenda_Tap-huan-VN.pdf”] [gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2014/09/Invitation-letter-trainings-VN.pdf”] [gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2014/09/Thu-moi-hoi-thao-26-Sep-VN.pdf”]