UBND thành phố Hà Nội vừa cho ý kiến về việc bố trí nhà tái định cư, theo đó các dự án tái định cư đến nay tiến độ thực hiện chậm.

UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy mạnh tiến độ thực hiện, bảo đảm bàn giao nhà tái định cư theo chỉ đạo của UBND thành phố, cân đối đủ quỹ nhà tái định cư theo tiến độ thực hiện các dự án, không để tình trạng chậm giải phóng mặt bằng do nguyên nhân chậm bàn giao nhà tái định cư. Bên cạnh đó, khi trình chấp thuận chủ trương giao nhà tái định cư, phải đồng thời thông báo cơ cấu, diện tích các căn hộ cho các chủ đầu tư và địa phương liên quan…

UBND thành phố yêu cầu UBND các quận khẩn trương gửi hồ sơ bán nhà tái định cư để Sở Xây dựng trình UBND thành phố quyết định bán nhà tái định cư theo quy định. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận chủ trương thu hồi đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Trường hợp hộ dân nào cố tình không chấp thuận thì UBND các quận chủ động thực hiện biện pháp hành chính theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Bên cạnh đó, UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng, Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội tổ chức giao nhà tái định cư nhanh nhất theo quy định và tạo thuận lợi cho nhân dân.

Đối với các hộ dân đã có quyết định bán nhà của UBND thành phố nhưng chưa nộp tiền mua nhà, chưa nhận nhà tái định cư, Sở Xây dựng tiếp tục thông báo để các hộ sớm nộp tiền mua nhà, nhận nhà theo quy định. Các trường hợp hộ gia đình đã nhận nhà tái định cư nhưng chưa nộp tiền mua nhà tái định cư theo quy định, Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành thu nộp tiền nhà tái định cư.

(Theo cafef)

Bình luận từ Facebook