Kiến trúc sư Rem Koolhaas nói về Lagos

129

Cuộc phỏng vấn này được thực hiện bởi nhà sản xuất Haak Brigtje Van Der cho chương trình “Documentary Lagos Wide & Close”.Trong đó, Rem Koolhaas bàn về vấn đề đô thị hóa thành phố lớn nhất của Nigeria-Lagos, những ảnh hưởng bên ngoài đến kiến trúc đô thị, ông hướng quan điểm của mình đến sự chuyên nghiệp, và tiềm năng trong tương lai Lagos.

Các tài liệu của Van Der Haak về Lagos được phát hành trên DVD vào năm 2004, và sau này đăng tải trên website chính thức tại đây : http://lagos.submarinechannel.com/

Xem video tại đây :

<

Architect Rem Koolhaas interviewed about Lagos from Submarine Channel on Vimeo.

Bluesky – Kienviet.net

(Dịch từ Archdaily)