Chiếc ghế tuyệt đẹp làm từ những mảnh tam giác/ Adorján PORTIK

182

Sản phẩm nội thất Adorján Portik’s Freeform được cấu thành bởi với một hoặc nhiều lớp các mảnh tam giác. Những mảnh tam giác này được kết nối với nhau tạo nên sự khác lạ cho sản phẩm. Đây là sản phẩm nhờ sự kết hợp các yếu tố tham số vào để tính toán, và sản phẩm có được vừa đáp ứng được yêu cầu là một chiếc ghế, vừa cho thấy sự tinh tế khi áp dụng hitech vào thiết kế.

Thông tin chi tiết:

“Các mẫu thiết kế đồ nội thất này được bắt nguồn từ hệ thống xây dựng Portik’s Freeform Buildings . Bằng cách sử dụng hệ thống đó, bề mặt có thể được tạo ra có “tính chất cong, được tạo hình bởi các mảnh tam giác, với một hoặc nhiều lớp” -nnhà thiết kế chia sẻ.

freeform_armchair_02_adorjan_portik_2b-thumb-468x468-69550Chiếc ghế hiện đại, mới lạ và tinh tế

freeform_armchair_02_adorjan_portik-thumb-525xauto-69549Mặt trước

freeform_armchair_02_adorjan_portik_7b-thumb-468x312-69565

“Sau khi mô hình hóa các bề mặt cong, chúng tôi chuyển đổi chúng thành hình tam giác và sau đó bổ sung thêm cấu trúc và đệm ngồi.” Những chiếc ghế này được làm bằng gỗ sồi dán dày 6mm.

freeform_armchair_02_adorjan_portik_6b-thumb-468x468-69562 freeform_armchair_02_adorjan_portik_5b-thumb-468x702-69559 freeform_armchair_02_adorjan_portik_4b-thumb-468x702-69556

Xem tất cả ảnh trong bài tại đây:

Bluesky – Kienviet.net

(Dịch từ mocoloco)