Cuộc thi thiết kế quốc tế năm 2014 với chủ đề: “Những biến đổi đô thị, thiết kế thành phố cộng sinh” dành cho các kiến trúc sư và sinh viên kiến trúc chính thức bắt đầu. Cuộc thi này nhằm tìm kiếm những dự án hữu ích áp dụng trong tình hình thực tế, giảm thiểu tác hại mà loài người chúng ta gây ra trên hệ sinh thái tự nhiên.

Thông tin cuộc thi:

Hạn nộp: 21/9/2014

Hạn đăng kí: 21/9/2014

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Địa điểm: Ý tưởng tuỳ chọn

Giải thưởng: Giải nhất 1000$

Thể loại: Giải thưởng mở cho kiến trúc sư và sinh viên kiến trúc 

Chào mừng đến bảng tóm tắt cho cuộc thi thiết kế 2014 thành phố cộng sinh: “Những biến đổi đô thị: Thiết kế thành phố cộng sinh.”

Nếu bạn là một nhà hoạch định, thiết kế đô thị, kiến trúc sư, kiến trúc sư cảnh quan, kỹ sư, hay nhà sinh thái học, chúng tôi nghĩ bạn có thể có một vài hiểu biết quan trọng để chia sẻ với thế giới bằng cách tìm ra giải pháp chuyển đổi những thành phố hiện tại của chúng ta trở nên mạnh mẽ, thích ứng với khí hậu, có thể tái tạo, hay trở thành thành phố cộng sinh. Chúng tôi hi vọng cuộc thi thiết kế quốc tế này sẽ giúp bạn khám phá và chia sẻ với thế giới ý tưởng của mình.

Chúng tôi cho rằng sự thành công trong việc đáp ứng những thách thức này sẽ có hai khía cạnh quan trọng. Đầu tiên, thành công sẽ đòi hỏi sự chuyển đổi và tái phát triển của các hệ thống cơ sở hạ tầng vật chất và xã hội hiện có để đáp ứng nhu cầu mới và ngày càng tăng của tương lai. Thứ hai, thành công đòi hỏi phải có sự chuyển đổi của cả hai hệ thống kinh tế và chính trị của chúng tôi nhằm không chỉ giảm thiểu tác hại mà loài người chúng ta đang gây ra trên hệ sinh thái tự nhiên, mà còn tạo thuận lợi cho sự tái sinh của các hệ sinh thái.

Thông tin chi tiết về cuộc thị vui lòng truy cập tại đây.

Bluesky – Kienviet.net

(Dịch từ thecompetitionsblog)