Kienviet.net – Để thể hiện lòng yêu nước trước sự kiện Trung Quốc ngang ngược đặt giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam tại biển Đông, Hội KTS Việt Nam kêu gọi mỗi cán bộ, nhân viên và KTS của các đơn vị trực thuộc T.Ư Hội, các Công ty Tư vấn Kiến trúc do Hội KTS Việt Nam bảo trợ đóng góp tối thiểu 1 ngày lương ủng hộ các lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư đang ngày đêm dũng cảm vượt mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ chấp pháp, bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải thiêng linh của Tổ quốc.

Số tiền ủng hộ xin được gửi về Văn phòng Hội KTS Việt Nam trước ngày 15/06/2014, để Hội KTS Việt Nam tổng hợp và chuyển đến Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam trong thời gian sớm nhất

– Xem thêm về Tuyên bố của Hội KTSVN về hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung quốc tại Biển Đông 

Ung-ho-bien-dao