Kienviet.net –  Border Conditions là một dự án học tập và giả thuyết của Manuel Torres, Dimitrie Stefanescun tính toán các tham số nếp gấp để đạt được hình dạng phức tạp trong một dự án nhà ở đô thị ở Utrecht , Hà Lan . Dự án này, “là hiện thân của một nghiên cứu ảo về quá trình gấp với hành động  phỏng đoán của nó (gấp lại , mở ra );  tạo hình kiến trúc bằng cách phân tích kỹ thuật gấp.

Border_Conditions_Stefanescun_1

Hình thức đạt được thông qua các mối tương quan và chính thức hóa các biến khác nhau , được gắn biến là : ” Phân mảnh ngang ‘,’ tỷ lệ làm mờ ‘,’ phân mảnh dọc, ‘và ‘ mặt bằng trừu tượng ‘ Các biến này được ánh xạ qua các khu đất để tạo ra các điểm tham chiếu sau đó được ngoại suy vào các đường thẳng và mặt bằng . Những mặt bằng, khi sáp nhập với các tuyến đường lưu thông, tạo ra hình thức và không gian . Kết quả sau đó các không gian tiếp tục hình thành bằng cách thay đổi các điểm kết nối giữa các mặt bằng liên quan liên quan đến các yếu tố  độ, chiều dài và số lượng tổng thể của kết nối . Sau đó mẫu này được giải tỏa kết cấu ; bung nếp gấp ra , đặt lại , và liên hệ đến địa điểm của đô thị.

Border_Conditions_Stefanescun_2

Dự án này tập trung vào các biểu hiện tham số kỹ thuật số  dưới hình thức là kết quả của một quá trình tương tự như gấp và mở ra , bí quyết là các phương pháp tiếp cận mới có thể dẫn đến không gian kiến ​​trúc đa dạng. Thông qua một quá trình lặp đi lặp lại phụ thuộc vào các giá trị tham số, các nhà thiết kế có thể đạt được một sự phức tạp kiến trúc dựa trên các hình thái khác nhau ,sau đó chúng được chồng lên trên cấu trúc đô thị hiện có.

Border_Conditions_Stefanescun_4
Các bản vẽ

Border_Conditions_Stefanescun_3 Border_Conditions_Stefanescun_6 Border_Conditions_Stefanescun_7 Border_Conditions_Stefanescun_8

Quỳnh Thư – Kienviet.net

(Dịch từ Evolo)

Bình luận từ Facebook