Kienviet – Mời các bạn theo dõi Việt Nam qua đôi mắt của nghệ thuật nhiếp ảnh! Triển lãm ảnh “Việt Nam chuyển động”.

Au-Vietnam-ça-bouge (Copy)

Khai mạc: 18:00, thứ tư 23/04
Triển lãm: 23/04 – 15/05/2014
L’Espace, tầng 2, 24 Tràng Tiền, Hà Nội

Thông tin từ nhà tổ chức:

Mời các bạn đến với triển lãm ảnh “Việt Nam chuyển động”, triển lãm ảnh trưng bày các tác phẩm là kết quả của cuộc thi ảnh về Việt Nam đang phát triển.


Theo: hanoigrapevine