Kết quả tuyển chọn công trình kiến trúc xanh Việt Nam 2013 – 2014

176

Hưởng ứng Tuyên ngôn Kiến trúc xanh Việt Nam, Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam phát động cuộc tuyển chọn Kiến trúc xanh Việt Nam lần thứ 2 ( Phát động ngày …) kết thúc 31/3. Tổng cộng có 32 tác phẩm tham gia dự thi, kết quả có 8 công trình đạt kiến trúc xanh và 2 công trình đạt giải hội đồng.

Xem danh sách tại đây :

Download (PDF, 89KB)

Bên cạnh đó, Hội cũng đưa ta quyết định thành lập Hội đồng Tuyển chọn công trình kiến trúc xanh Việt Nam năm 2013-2014.

Xem chi tiết tại đây:

Download (PDF, 255KB)

Hội Kiến trúc sư Việt Nam