Hưởng ứng Tuyên ngôn Kiến trúc xanh Việt Nam, Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam phát động cuộc tuyển chọn Kiến trúc xanh Việt Nam lần thứ 2 ( Phát động ngày …) kết thúc 31/3. Tổng cộng có 32 tác phẩm tham gia dự thi, kết quả có 8 công trình đạt kiến trúc xanh và 2 công trình đạt giải hội đồng.

Xem danh sách tại đây :

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2014/04/QD-Khen-thuong-CTKTXVN-2014-15.4.2014.pdf” height=”588px” save=”1″]

Bên cạnh đó, Hội cũng đưa ta quyết định thành lập Hội đồng Tuyển chọn công trình kiến trúc xanh Việt Nam năm 2013-2014.

Xem chi tiết tại đây:

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2014/04/QD-TL-hoi-dong-KTXVN-2013-2014.pdf”]

Hội Kiến trúc sư Việt Nam