Trùng tu phá đình Quang Húc: Huyện Ba Vì nhận trách nhiệm

71

UBND huyện Ba Vì hoàn toàn nhất trí với Kết luận của sở VHTT&DL Hà Nội theo đó những gì VOV online đưa tin là chính xác UBND huyện Ba Vì vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo liên quan đến những sai phạm trong dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Quang Húc, xã Đông Quang, Bà Vì, Hà Nội.

UBND huyện nghiêm túc nhận trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ về những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện dự án.

UBND huyện hoàn toàn nhất trí với Kết luận của sở VHTT&DL Hà Nội tại Văn bản số 867 và của Cục Di sản Bộ VHTT&DL tại văn bản số 191 ra cùng ngày 27/3/2014.

Trong quá trình kiểm tra huyện đã kịp thời chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục xong một số nội dung như việc lát sân không đúng thiết kế, việc dột mái, đôi sư tử đá.

UBND huyện yêu cầu Ban Quản lý dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Quang Húc nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc trách nhiệm đối với các thành viên được giao nhiệm vụ kiểm tra, theo dõi dự án; phê bình đơn vị thi công dự án đã chưa chủ động khắc phục khó khăn, chưa có các biện pháp, giải pháp tổ chức thi công phù hợp, có nhiều tồn tại, thiếu sót, sai phạm như kết luận của Sở VHTT&DL Hà Nội và của Cục di sản Bộ VHTT&DL, gây tâm lý bức xúc trong nhân dân địa phương.

UBND huyện cũng yêu cầu đơn vị thi công dự án nghiêm túc tiếp thu và khẩn trương nghiên cứu, đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót đã nêu để tổ chức thi công theo đúng qui định. Đối với các nội dung phức tạp cần chủ động báo cáo chủ đầu tư và các cơ quan hữu quan để chỉ đạo, thống nhất các giải pháp thực hiện đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Sở và của Bộ.

Thời gian thi công khắc phục những tồn tại, thiếu sót, xong trước ngày 31/5/2014 để bàn giao đưa vào sử dụng.

Ủy ban huyện cũng yêu cầu các ban, ngành, chính quyền, đoàn thể thôn Quang Húc tổ chức vận động cán bộ và nhân dân hiểu rõ và ủng hộ việc đầu tư, tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử văn hóa đã được công nhận phải theo đúng trình tự, qui định của pháp luật. Nhân dân thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động của ban giám sát cộng đồng, trên cơ sở thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt và thực hiện theo đúng trình tự quy định./.

Theo VOV