Những phát minh vĩ đại hầu hết đều đến trong cách mà một điều thông thường được nhìn với một con mắt khác, theo một cách khác. Chẳng hạn như từ khai thiên lập địa thì trái táo đã rơi, nhưng đến khi Newton nhìn nó bằng con mắt khác thì một luận thuyết khoa học vĩ đại ra đời. Một khuyết điểm lớn của chúng ta là chúng ta thường chỉ nhìn nhận một sự vật, hiện tượng nào đó theo một vài cách nhìn khô cứng thông thường. Nhưng nếu chịu thử nhìn khác đi, ta có thể khám phá ra giải pháp cho những vấn đề hóc búa lâu nay vẫn ở ngay trước mắt chờ đợi ta thật sự nhìn thấy nó. Trường hợp ở đây là lụa.

Fiorenzo-Omenetto-silk-vat-lieu-lua-1

Hãy xem cách mà Fiorenzo Omenetto nhìn khác đi về lụa.

Là một giáo sư Kỹ Thuật Y Sinh của Đại học Tufts, và là người đứng đầu phòng thí nghiệm Photon sinh học và quang học phi tuyến siêu nhanh (Ultrafast Nonlinear Optics and Biophotonic Lab.), ông hoàn toàn có đủ điều kiện để thử nghiệm, kiểm chứng và phát triển cách nhìn của mình về lụa. Không chỉ mang đến một vật liệu bền vững thân thiện môi trường hơn, nó còn là một vật liệu có khả năng thay đổi thế giới tương lai.

Fiorenzo-Omenetto-silk-vat-lieu-lua-5-1024x576

Nghiên cứu của ông được đăng trên Technology Review (Đánh giá Công nghệ) của trường MIT, và là “một trong 10 công nghệ hàng đầu có khả năng thay đổi thế giới” được bình chọn năm 2010.

Nói rộng ra, không chỉ về lụa mà về tất cả mọi mặt đời sống của chính chúng ta, bài học là: hãy nhìn nhận sự việc bằng nhiều cách khác nhau. Đã bao giờ bạn nghĩ đến một cách buộc dây giàyvừa hiệu quả vừa đẹp lần nào chưa, dù có thể bạn phải mang giày mỗi ngày? Những điều đơn giản có thể mang đến những triết lý sâu sắc và hiệu quả bất ngờ.

“Định nghĩa sự điên rồ: lập lại một hành động và mong muốn kết quả khác đi.” – Albert Einstein

Hầu hết chúng ta đều trải qua hệ thống giáo dục khô cứng ở trường, không chỉ ở Việt Nam mà đó là tình trạng chung của thế giới. Chúng ta được dạy phải đi tìm kết quả cho những bài toán, và vô tình chúng ta nhầm lẫn giữa “đáp án” và “kết quả”. Đáp án theo tôi hiểu là “phương án trả lời”, tức là nó không chỉ là kết quả, nó nhấn mạnh hơn tới phương pháp, tới những cách thức khác nhau. Kết quả thì cố định và khô cứng. Đáp án thì linh hoạt và đa dạng.

Fiorenzo-Omenetto-silk-vat-lieu-lua-3-1024x682

Trong cuộc sống, không có “bài toán” nào mà chúng ta có thể lật ra đằng sau sách để kiểm chứng kết quả cả. Chúng ta không thể tìm ra kết quả cho tới khi nó đã xảy ra rồi. Thay vì vậy, chúng ta nên tìm ra đáp án, tìm ra những phương án, và chọn phương án khả thi nhất. Điều đó bắt đầu bằng cách nhìn cùng một việc theo những cách khác nhau.

Theo TEDVn