Thông báo thi tuyển Phương án kiến trúc công trình đặt tại đảo giao thông phía Bắc cầu ĐăkBla

172

Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhận được công văn số 45/TB-UBND của UBND Thành phố Kon Tum, về việc thi tuyển Phương án kiến trúc công trình đặt tại đảo giao thông phía Bắc cầu ĐăkBla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Văn bản số 869/UBND-KTN ngày 07/5/2013; Văn bản số 2118/UBND-KTN ngày 24/9/2014; Văn bản số 483/UBND-KTN ngày 10/3/2014 của UBND tỉnh, về việc thi tuyển Phương án kiến trúc công trình đặt tại đảo giao thông phía Bắc cầu ĐăkBla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. UBND thành phố thông báo kế hoạch triển khai thi tuyển và trân trọng kính mời các đơn vị, tổ chức tư vấn, cá nhân trong nước có đủ năng lực tham dự thi tuyển phương án kiến trúc công trình nói trên với các nội dung như sau:

 1.  Mục đích:

– Nhằm tuyển chọn được phương án kiến trúc đặt tại đảo giao thông đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về ý nghĩa, nội dung, hình thức kiến trúc. Đảm bảo tính khả thi, bền vững và đạt được giá trị thẩm mỹ cao và để làm cơ sở cho triển khai đầu tư xây dựng công trình.

– Nhằm phát huy tốt lợi thế cảnh quan của khu vực cửa ngõ thành phố Kon Tum góp phần tạo dựng nét kiến trúc riêng, mang bản sắc các dân tộc tỉnh Kon Tum nói riêng và vùng Tây nguyên nói chung.

 2. Địa điểm, diện tích đất xây dựng:

– Địa điểm: Tại đảo giao thông phía Bắc cầu ĐắkBla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

– Diện tích: Khoảng 5.718,0m2.

* Tải về: – Thông báo thi tuyển– Hồ sơ thi tuyển

– Mặt bằng quy hoạch tổng thể

– Mặt bằng hiện trạng

3. Khái quát yêu cầu thiết kế:

 

– Tính chất: Công trình mang tính biểu tượng vùng Tây nguyên, của thành phố nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung.

– Quy mô công trình: Trên cơ sở địa điểm, diện tích đất đai xây dựng công trình nêu trên, tác giả tự đề xuất quy mô công trình (diện tích xây dựng, chiều cao công trình) cho phù hợp. Tuy nhiên, diện tích xây dựng công trình chính (biểu tượng) không vượt quá 15% tổng diện tích đất xây dựng, phần diện tích đất còn lại nghiên cứu đề xuất: Cây xanh, thảm cỏ, đèn trang trí, tiểu cảnh,… để làm nổi bật, tôn vinh công trình chính; chiều cao công trình đảm bảo hài hòa với diện tích xây dựng và không ảnh hưởng đến giao thông và khả năng điều tiết giao thông của đảo.

(Cụ thể, có vị trí xây dựng và yêu cầu thiết kế chi tiết kèm theo)

 4. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi trong nước. Đối tượng là các đơn vị, tổ chức tư vấn, cá nhân có năng lực phù hợp theo quy định của pháp luật (mỗi tổ chức, cá nhân được tham gia dự thi từ 01 đến 03 phương án).

5. Giải thưởng:

+ 01 giải nhất: 50.000.000 đ (VNĐ)

+ 01 giải nhì: 30.000.000 đ (VNĐ)

+ 01 giải ba: 15.000.000 đ (VNĐ)

+ Hỗ trợ 10 hồ sơ thi tuyển đạt yêu cầu, mỗi hồ sơ là: 5.000.000 đ (VNĐ).

 6. Thời gian nghiên cứu và thể hiện phương án: Kể từ ngày 10/3/2014 đến 16h30 ngày 24/4/2014.

 7. Thời gian đăng ký:

– Kể từ ngày 10/3/2014 đến ngày nộp phương án (16h30 ngày 30/4/2014).

– Mọi thông tin chi tiết, xin mời các tổ chức, cá nhân liên hệ qua Văn phòng HĐND-UBND thành phố Kon Tum. Địa chỉ: Số 542 (số cũ 94), đường Nguyễn Huệ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum. Tỉnh Kon Tum; điện thoại liên hệ: (0606)501882 hoặc 0977113979 (gặp đ/c Dũng).

Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các đơn vị biết, tham gia./.