Kienviet.net – Hiện tại dự án E4G.org-Dữ Liệu Công Trình Xanh Việt Nam cần tuyển các cộng tác viên cho dự án với các vị trí sau:

– 2 cộng tác viên dịch tài liệu chuyên ngành kiến trúc Anh Việt, Việt Anh
– 1 cộng tác viên diễn họa kiến trúc, làm inforgraphic, stopmotion, ưu tiên sử dụng sketup, Adobe After Effect hoặc các phầm mềm diễn họa, làm phim.

Các bạn gửi CV về email: [email protected]. Sau khi lọc thấy hồ sơ đạt yêu cầu, BTC sẽ trực tiếp liên hệ với bạn theo SĐT bạn cung cấp trong hồ sơ.

Những trường hợp không được chọn, sau 4 ngày sẽ không được BTC thông báo.

1489196_239278772925774_1006115792_n