Kienviet.net – Chúng tôi trân trọng thông báo các đề cử cho Giải thưởng Kiến trúc Arcasia 2014 (AAA2014) đã bắt đầu. Các đăng ký và đệ trình có thể xem trực tuyến tại www.aaa2014.asia.

>>>Thông báo về việc tổ chức đoàn tham dự ARCASIA 2014

Thông tin thêm về giải thưởng xem tại www.arcasia.org.

Dưới đây là khung thời gian của cuộc thi:Mở cửa cho các đề cử: 24 tháng 3 năm 2014
Đóng cửa cho các đề cử: 11 tháng 4 năm 2014
Giai đoạn 1 – Đánh giá của hội đồng giám khảo (BGK): 14 tháng 4 năm 2014
Giải đoạn 2 – Thảo luận và quyết định cuối cùng của BGK: 26 tháng 4 năm 2014
Công bố những người chiến thắng: 30 tháng 4 năm 2014
Công bố trực tuyến những người chiến thắng: 23 tháng 6 năm 2014
Lễ trao giải tại ACA 16: 26 tháng 6 năm 2014

Không có giới hạn trong việc nạp đề cử cho bất kỳ thể loại nào trong 10 loại hạng mục và không tính phí (quy định này nhằm khuyến khích việc đệ trình nhiều hơn các thiết kế xuất sắc).

Các đệ trình được thực hiện theo định dạng e-format và có 2 lựa chọn để đăng ký theo mục 4.1 của Quy chế và Quy định đi kèm.

Những người chiến thắng giải thưởng sẽ được mới tới nhận giải thưởng và trình bày giải thưởng tại buổi lễ đặc biệt được tổ chức cùng Đại hội Kiến trúc sư Châu Á (ACA16 tại Kuala Lumpur vào ngày 26 tháng 6 năm 2014. Đặc biệt, dự án chiến thắng giải thưởng cũng sẽ được công bố tại đây.

Chúng tôi hy vọng giải thưởng năm nay sẽ nhận được nhiều đệ trình và là một năm thành công của đại hội AAA.

Xem thêm Thông báo về việc tổ chức đoàn tham dự ARCASIA 2014 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây: https://www.aaa2014.asia/index

Thái Linh – Kienviet.net

(Dịch từ AAA)