Trong những ngày qua, trước thông tin đại chúng về 3 phương án của Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến việc xây mới và bảo tồn cầu Long Biên Hà Nội thuộc Dự án xây dựng đường sắt đô thị số 1 Yên Viên – Ngọc Hồi, Hội đồng Kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã họp sáng ngày 20 tháng 2 năm 2014 và thống nhất một số ý kiến ban đầu gửi UBND thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải, cụ thể  như sau:

1. Sớm công nhận Cầu Long Biên là di sản kiến trúc, đô thị cấp quốc gia.

2. Trước khi được công nhận là di sản cấp quốc gia, cần thiết trước hết, nhận thức đúng theo các tiêu chí di sản quốc tế về hệ thống giá trị của Cầu Long Biên để lựa chọn các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị cầu Long Biên hợp lý nhất:

–  Cầu Long Biên là di sản kiến trúc bằng thép tiêu biểu của thế kỷ XIX, nằm trong số ít còn lại trên thế giới, có giá trị lịch sử độc đáo về kỹ thuật và nghệ thuật kiến trúc.

–  Cầu Long Biên là di sản kiến trúc đô thị, đúng hơn là một thành phần của cấu trúc đô thị lịch sử của Hà Nội, gắn liền hữu cơ với Khu phố cổ, Hoàng thành Hà Nội và cảnh quan sông Hồng, đồng thời là một di sản đô thị sống.

–  Cầu Long Biên lưu giữ giá trị lịch sử qua 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc,

–  Cầu Long Biên là di sản trong lòng cộng đồng.

  1. Các giải pháp can thiệp nhất thiết phải dựa trên nguyên tắc:

–  Ưu tiên Bảo tồn, phát huy giá trị di sản, không phải bảo tàng hóa,  đồng thời lựa chọn chức năng mới phù hợp để phát triển giao thông và kinh tế-xã hội.

–  Các giải pháp can thiệp đảm bảo phát triển lâu dài, ổn định và bền vững cầu Long Biên với tư cách là di sản, đồng thời làm tăng thêm giá trị văn hóa độc đáo của đô thị trung tâm lịch sử của Hà Nội.

Như vậy để có các giải pháp cụ thể về bảo tồn và phát huy giá trị của cầu Long Biên, cần thiết phải có sự tham gia của các chuyên gia về bảo tồn di sản kiến trúc đô thị. Công nghệ và kỹ thuật hiện đại chắc chắn cho phép giải quyết tốt các yêu cầu đặt ra.

Trên đây là một số ý kiến thống nhất ban đầu của Hội Kiến trúc sư Việt Nam để UBND thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải tham khảo trong nghiên cứu đề xuất các phương án liên quan đến cầu Long Biên Hà Nội thuộc Dự án xây dựng đường sắt đô thị số 1 Yên Viên – Ngọc Hồi.

Xem toàn văn tại đây:

CV cau Long Bien - trang 1 Cv cau Long Bien - trang 2

Hội Kiến trúc sư Việt Nam