Ngày 28/10/2013, Hội KTS Việt Nam đã có Công văn số 137/ KT, gửi các cơ sở Hội từ Trung Ương đến các địa phương. Thông báo về cuộc “Tuyển chọn và công nhận Công trình Kiến trúc xanh Việt Nam lần thứ 2 ( 2013 – 2014 )”.

Để cuộc vận động đạt kết quả tốt, Thường trực Hội KTS Việt Nam đề nghị Chủ tịch Hội KTS Tỉnh, TP và Chi hội trực thuộc phát hiện, đôn đốc và động viên các KTS, hội viên và chủ đầu tư có công trình đã xây dựng, hoặc là dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để xây dựng, tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc vận động.

Do thời gian không còn nhiều ( hạn cuối cùng nộp hồ sơ tham gia là 31/3/2014), vì vậy đề nghị các Đ/c Chủ tịch và BCH Hội KTS Tỉnh – TP, Chi hội trực thuộc quan tâm. Đây là hoạt động nghề nghiệp quan trọng, nằm trong Chương trình Hoạt động của Hội KTS Việt Nam trong năm 2014, đã được Hội nghị BCH, Trung Ương Hội, lần thứ 5, Khoá 8 tại thành phố Điện Biên Phủ thông qua.

Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Bình luận từ Facebook