Vào thời điểm mới xây dựng, cầu Long Biên với tên gọi Doumer, dài hơn 2km đã trở thành một trong những cây cầu lớn nhất thế giới, một công trình quan trọng nhất của vùng Viễn Đông.

Cầu Doumer được biết đến là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng ở Hà Nội. Cầu được xây dựng từ năm 1898 và hoàn thành vào năm 1902, dưới sự lãnh đạo của toàn quyền Đông Dương Paul Doumer và do nhà thầu Daydé et Pillé thi công.

Sau giải phóng cầu được đổi tên thành cầu Long Biên và giữ nguyên tên gọi từ đó đến nay.

Năm 1897, trong số các dự án đưa ra bởi các nhà xây dựng chính của Pháp về việc xây cầu Hà Nội, nhà thầu Daydé et Pillé đã được toàn quyền Đông Dương lựa chọn. Tháng 9 năm 1898 đánh dấu sự kiện khởi công xây dựng cầu Doumer, cùng với công sức lao động của 3000 công nhân Việt Nam và đội ngũ giám đốc, kỹ sư, chuyên gia người Pháp, sau hơn 3 năm công trình được hoàn thành và đi vào sử dụng. Vào thời điểm đó, cây cầu dài hơn 2km này đã trở thành một trong những cây cầu lớn nhất thế giới, một công trình đáng chú ý và quan trọng nhất của vùng Viễn Đông.

Trên đầu Long Biên (tên cũ Doumer) vẫn còn tấm biển kim loại có khắc thời gian xây dựng và tên nhà thầu Daydé & Pillé - Paris.
Trên đầu Long Biên (tên cũ Doumer) vẫn còn tấm biển kim loại có khắc thời gian xây dựng và tên nhà thầu Daydé & Pillé – Paris.

Trải qua hơn 100 năm, chứng kiến nhiều sự đổi thay của đất nước từ thời chiến sang thời bình, cầu Long Biên đã trở thành biểu tượng lịch sử của Việt Nam.

Cùng ngắm lại sự thay đổi của cầu Long Biên qua năm tháng:

Hình ảnh cầu Doumer ngày khánh thành tháng 2/1902.
Hình ảnh cầu Doumer ngày khánh thành tháng 2/1902.

13-e73e8 12-e73e8

Cầu Long biên chụp năm 2007
Cầu Long biên chụp năm 2007
Cầu Long Biên chụp năm 1985.
Cầu Long Biên chụp năm 1985.
Cầu Long Biên chụp vào thời điểm 1964.
Cầu Long Biên chụp vào thời điểm 1964.
Cầu Long Biên trong những năm tháng kháng chiến của quân dân Việt Nam.
Cầu Long Biên trong những năm tháng kháng chiến của quân dân Việt Nam.
Cầu Doumer trong mùa lũ năm 1926.
Cầu Doumer trong mùa lũ năm 1926.
Cầu Doumer trong cuốn “Guide du Tonkin” chụp bởi Bonnafont năm 1919.
Cầu Doumer trong cuốn “Guide du Tonkin” chụp bởi Bonnafont năm 1919.
Cầu Doumer trong bộ sưu tập của Albert Kahn, chụp năm 1915.
Cầu Doumer trong bộ sưu tập của Albert Kahn, chụp năm 1915.
Cầu Doumer trong album của Dieulefils chụp năm 1910
Cầu Doumer trong album của Dieulefils chụp năm 1910

14-e73e8

Một số hình ảnh khác về cầu Doumer (Long Biên) trong những năm chính quyền Pháp đô hộ.
Một số hình ảnh khác về cầu Doumer (Long Biên) trong những năm chính quyền Pháp đô hộ.

16-e73e8 15-e73e8

Phan Hạnh

(Theo dân trí)