Chuồng gà kết hợp vườn / Studio Segers

1246

Bất cứ nơi nào bạn sống, tôi chắc bạn đều nhận thấy chuồng gà rất phổ biến, thậm chí ở thành phố. Không quan trọng ở đâu, những chú gà của chúng ta đều cần một cái mái ở trên đầu của chúng và Studio Segers đã tạo ra một loạt các cấu kiện để làm nhà cho vật nuôi và trồng rau. “Mô hình chuồng gà kết hợp vườn” được tạo thành từ các đơn vị có thể kết nối vói nhau để phục vụ cho việc bón phân, trồng rau, chứa dụng cụ và là nơi ở cho những con vật nhỏ và những chú gà.

 

Thiết kế này nhằm khuyến khích mọi người tự cung tự cấp thực phẩm thông qua việc trồng cây lương thực và sản xuất trứng
Thiết kế này nhằm khuyến khích mọi người tự cung tự cấp thực phẩm thông qua việc trồng cây lương thực và sản xuất trứng

Những đơn vị này được làm thành từng mảnh để dễ dàng vận chuyển và lắp ráp.
Những đơn vị này được làm thành từng mảnh để dễ dàng vận chuyển và lắp ráp.

Daily-Needs_Chicken-Coop-StudioSegers_4-600x399 Daily-Needs_Chicken-Coop-StudioSegers_5-600x900 Daily-Needs_Chicken-Coop-StudioSegers_6-600x236 Daily-Needs_Chicken-Coop-StudioSegers_7-600x328 Daily-Needs_Chicken-Coop-StudioSegers_8-600x424 Daily-Needs_Chicken-Coop-StudioSegers_9-600x424 Daily-Needs_Chicken-Coop-StudioSegers_10-600x225 Daily-Needs_Chicken-Coop-StudioSegers_11-600x285 Daily-Needs_Chicken-Coop-StudioSegers_12-600x424 Daily-Needs_Chicken-Coop-StudioSegers_13-600x424 Daily-Needs_Chicken-Coop-StudioSegers_14-600x238 Daily-Needs_Chicken-Coop-StudioSegers_15-600x424

Xem tất cả ảnh trong bài tại đây:

 Sơn Huy – Kienviet.net

(Dịch từ Design-milk)