Cuộc thi Innatur 3: Trung tâm diễn giải của tự nhiên

98

OPENGAP tổ chức lần thứ ba cuộc thi ý tưởng mở này, nhằm tìm kiếm sáng tạo, tiên tiến, đương đại, đề xuất, cam kết một chiến lược thực hiện kiến trúc trong môi trường tự nhiên. Cách tiếp cận này chỉ để tìm ra sự phối hợp giữa thiên nhiên và bản thân công trình. Người tham gia được mời để tìm một không gian thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc và đồng hóa của thiên nhiên.

Đồ án phải thông qua kiến trúc của họ làm sao để thể hiện được sự nhạy cảm, nhận thức, sự hiểu biết, sự nhiệt tình và cam kết với môi trường thiên nhiên xung quanh. Mỗi người tham gia hoặc nhóm có thể đề xuất vị trí của dự án của họ. Đây là cuộc thi dành cho tất cả các kiến trúc sư, nhà thiết kế, sinh viên kiến trúc và những người trên thế giới quan tâm đến chủ đề này. Các ứng viên có thể đăng ký cá nhân hay một nhóm tối đa 5 người. Nộp đề xuất bao gồm hai ảnh đồ án định dạng jpg., không lớn hơn 4MB mỗi tấm.

Thể loại : quốc tế
Hạn chót đăng ký : 29/04/2014
Hạn chót nộp hồ sơ : 06/05/2014
Người tham gia : Để mở
Lệ phí : EURO 35, 60, 90
Giải thưởng : tổng cộng 3500 Euro
Ban giám khảo : Sẽ được công bố
Liên hệ : Javier Olivar
Địa chỉ : Av. de Brsail 6-1 28020, Madrid
E-Mail cuộc thi: mailto:[email protected]
Trang web cuộc thi: http://www.opengap.net/index.php?p=ficha_concurso_abierto&id=279
Điện thoại : +34 91 284 4747
Fax : +34 91284 47 88

Quỳnh Thư – Kienviet.net
(Dịch từ Deathbyarchitecture)