Điểm tin KIẾN TRÚC ĐEN cuối năm

635

Hôm nay  các Táo về Trời,
Chỉ còn Táo Kiến vẫn ngồi điểm…tin!
Lần vào mảng KIẾN TRÚC ĐEN,
Lôi ra mấy cảnh, tấu lên “Anh Hoàng”
(Gĩa từ năm cũ, Xuân sang,
Táo Kiến xin cáo cả làng chuyện sau):

I.Công trình:

Nghênh ngang bên đường 1A,
Lâu đài của những đại gia: Ninh, Hà…
Nhại cổ, trưởng giả, rườm rà,…
“Khắc tinh” kiến trúc nước nhà là đây !
(ảnh 1,1(b),1(c),2,2(b),2(c),3,4,5,6).

01. Lâu đài Thành Thắng, Gia Viễn, Ninh Bình
01. Lâu đài Thành Thắng (bên đường 1A), ở Gia Viễn, Ninh Bình
1b. Không ai cổ bằng
1(b). Không ai “cổ” bằng !
1c. Lâu đài thành Thắng
1c. Lâu đài Thành Thắng, thiết kế: Công ty tư vấn Kiến trúc AC
02. Lâu đài Tổng Hải Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
02. Lâu đài Tổng Hải Sơn (bên đường 1A), ở Phủ Lý, Hà Nam
2b. Không thể cổ hơn
2 (b). Không thể “cổ” hơn !
2c. Biển hiệu lâu đài Tống Hải Sơn
2c. Biển hiệu của Lâu đài Tổng Hải Sơn
03. Lâu đài T ở TP Ninh Bình
03. Lâu đài T. ở trung tâm TP. Ninh Bình
04. Trụ sở công ty ATV ở Lạng Giang, Bắc Giang
04. Trụ sở công ty ATV (bên đường 1A) ở Lạng Giang, Bắc Giang
05. Trụ sở một công ty TNHH ở TP Việt Trì (trớ trêu thay cái bảng chữ xanh)
05. Trụ sở một công ty TNHH trên phố dài Hùng Vương, ở TP. Việt Trì, Phú Thọ. (trớ trêu thay cái bảng chữ xanh)
06. Kiến trúc, điêu khắc, tên Tây đang lan tràn cả nước
06. Kiến trúc, điêu khắc, và Tên “Tây” đang tràn lan cả nước
II. Đô thị:

Đà Lạt – phố núi, mộng mơ…
Ngạc nhiên con mắt bởi giờ xây nhanh.
Đô thị vốn ẩn rừng xanh,
Đang nhô những bức tường thành, chắn, che! (ảnh 7,8).

07.Lộ quá Đà Lạt ơi
07. Lộ quá Đà Lạt ơi …
08.Dự án chất tải Đà Lạt
08. Dự án chất tải trung tâm Tp. Đà Lạt, thiết kế: Công ty CP kiến trúc HighEnd
III. Quản lý:

“Hà Nội, không vội được đâu”
Nên Phố cổ có “sâu…rầu nồi canh” ?! (ảnh 9,10).
Bên Hồ vây dậu tôn xanh,
“Nghìn năm…” vẫn một bức tranh treo hoài ?! (ảnh 11)

09.Phố cổ Gia Ngư
09. Phố cổ Gia Ngư: lừ đừ biến chất
10.Phố cổ Hàng Bè
10. Phố cổ Hàng Bè: hậm hè thách thức
11.Dậu tôn xanh treo biển nghìn năm
11. Dự án trụ sở BQL khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội: Ý định “nghìn năm”?!

Ba khâu, chuyện vẫn còn dài,
Cuối năm bận bịu, nêu vài chuyện thôi.
“Hiện đại – bản sắc” than ôi!
Kiến trúc đang vẫn ngược xuôi, lòng vòng…

Kiến Ngựa

Toàn bộ phần lời được gọn lại dưới đây:

Hôm nay các Táo về Trời,
Chỉ còn Táo Kiến vẫn ngồi điểm…tin!
Lần vào mảng KIẾN TRÚC ĐEN,
Lôi ra mấy cảnh, tấu lên “Anh Hoàng”
(Gĩa từ năm cũ, Xuân sang,
Táo Kiến xin cáo cả làng chuyện sau):

I. Công trình:

Nghênh ngang bên đường 1A,
Lâu đài của những đại gia: Ninh, Hà,…
Nhại cổ, trưởng giả, rườm rà,…
“Khắc tinh” kiến trúc nước nhà là đây !
(ảnh 1,1(b),1(c),2,2(b),2(c),3,4,5,6).

II. Đô thị:

Đà Lạt – phố núi, mộng mơ…
Ngạc nhiên con mắt bởi giờ xây nhanh.
Đô thị vốn ẩn rừng xanh,
Đang nhô những bức tường thành, chắn, che! (ảnh 7,8).

III. Quản lý:

“Hà Nội, không vội được đâu”
Nên Phố cổ có “sâu…rầu nồi canh” ?! (ảnh 9,10).
Bên Hồ vây dậu tôn xanh,
“Nghìn năm…” vẫn một bức tranh treo hoài ?! (ảnh 11)

Ba khâu, chuyện vẫn còn dài,
Cuối năm bận bịu, nêu vài chuyện thôi.
“Hiện đại – bản sắc” than ôi!
Kiến trúc đang vẫn ngược xuôi, lòng vòng…