Đồ án sinh viên – hệ thống cộng sinh phục hồi ở TaiO của Wu Junqing

284

Kienviet.net – Hệ thống cộng sinh phục hồi ở Tai O để đáp ứng với sự suy giảm của của ngành trụ cột là nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Nó đặc biệt tập trung vào việc tăng dòng chảy và giá trị đất ngập nước sẽ mất hơn giá trị văn hóa, lịch sử ở Tai O.

WU_Junqing_New-Symbiotic-System_MLA1Final_panel-3-565x399

Thông tin đồ án:

Vị trí: làng TaiO Hồng Kông

Năm: 2012

Đại học Hồng Kông, chuyên ngành cảnh quan năm nhất

WU_Junqing_New-Symbiotic-System_MLA1Final_panel-2-565x399

Dựa trên các ruộng muối bỏ hoang liên tục bị xâm lấn bởi rừng ngập mặn, đồ án đề xuất một hệ thống tự lực cho phép sự tăng trưởng thực vật và hệ thống nuôi cá kết hợp khử muối và hệ thống canh tác aquaponics , tương tự như hệ thống tự bền vững của rừng ngập mặn.

WU_Junqing_New-Symbiotic-System_MLA1Final_panel-7

Theo hệ thống tích hợp này, nước ngọt được tạo ra thông qua việc khử muối bằng tấm năng lượng mặt trời hình lục giác. Sau đó, nước ngọt được chảy vào các ống nước và được lưu trữ thùng chứa nước. Sau đó nó được bơm vào các đơn vị nuôi trồng thủy sản cùng với nước thải được loại bỏ đến các ruộng muống và trở lại thành nước tinh khiết trong các cánh đồng lau sậy sử dụng các bộ lọc.

WU_Junqing_New-Symbiotic-System_MLA1Final_panel-8-565x399

Đồ án sử dụng cấu trúc tế bào năng lượng mặt trời và cấu trúc nông nghiệp aquaponic, nó bao gồm nhiều đơn vị riêng biệt, mỗi đơn vị kết hợp được cả hai cấu trúc trên và tùy theo nhu cầu của mỗi gia đình có thể tùy chọn số lượng để lắp ráp phụ thuộc vào tình hình tài chính của họ. Nhờ có năng lượng mặt trời, nước mặn sẽ được bốc hơi, được ngưng tụ và rơi xuống các tấm tĩnh. Cuối cùng, nước ngọt được tạo ra và được lưu trữ trong các bể chứa nước thông qua ống nước. Đối với cơ cấu nông nghiệp aquaponics, phân cá có thể cung cấp một nguồn phân bón hữu cơ để trồng cây và thực vật lại cung cấp một bộ lọc tự nhiên làm sạch nước để cá có thể sống trong đó.

WU_Junqing_New-Symbiotic-System_MLA1Final_panel-5

WU_Junqing_New-Symbiotic-System_MLA1Final_panel-6-565x399

Vì vậy, hệ thống này một mặt đạt được một mối quan hệ giữa phát triển vùng đất ngập nước với sự sống còn của con người. Mặt khác, nó cũng giữ gìn và kế thừa các nền văn hóa và các giá trị tinh thần của Tai O.

Thế Anh-Kienviet.net

(Dịch từ worldlandscapearchitect)