“Bricktopia” được thiết kế bởi nhóm các kiến trúc sư Map 13, là dự án đoạt giải trong liên hoan kiến trúc quốc tế “Build it” lần thứ 3, tổ chức vào ngày 27 – 30.6 tại Barcelona. Bricktopia mở cửa đón khách tham quan trong suốt mùa hè tại quảng trường của nhà máy cũ Fabra I Coats, quận Sant Andreu.

526a9dd4e8e44ef4c20004ed_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_manuel_de_lozar_-_paula_lopez_barba-008

Can thiệp này đặt ra một quảng trường mới, nơi có thể đón tiếp các hoạt động khác nhau. Không gian công cộng cho quầy bar và sân khấu để thưởng thức các hoạt động văn hoá vào mùa hè năm 2013. Nó là một cấu trúc mái vòm bằng gạch, sử dụng hệ thống xây dựng truyền thống để tạo nên hầm phân vùng (hoặc “hầm Catalan”) được tính toán với các công cụ kỹ thuật số mới, cho phép tối ưu hoá cấu trúc của nó.

526a9d9be8e44ef4c20004e9_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_dscf1271_copy 526a9d74e8e44e88a00004c8_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_dscf1232_copy 526a9d86e8e44e88a00004c9_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_dscf1238_copy 526a9d88e8e44ef4c20004e8_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_dscf1227 526a9d97e8e44e88a00004ca_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_dscf1261_copy 526a9e22e8e44ef4c20004f3_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_manuel_de_lozar_-_paula_lopez_barba-020 526a9e30e8e44ef4c20004f4_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_manuel_de_lozar_-_paula_lopez_barba-021 526ab3e4e8e44e88a00004e7_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_paula_lopez_barba-1 526ab3ece8e44ef4c2000504_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_paula_lopez_barba-2 526ab4a0e8e44ee8e1000510_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_-eme3-2 526a9deae8e44ef4c20004ef_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_manuel_de_lozar_-_paula_lopez_barba-011 526a9dcde8e44e88a00004ce_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_manuel_de_lozar_-_paula_lopez_barba-007 526a9ddde8e44e88a00004cf_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_manuel_de_lozar_-_paula_lopez_barba-009 526a9dfde8e44e88a00004d1_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_manuel_de_lozar_-_paula_lopez_barba-014 526a9e08e8e44e88a00004d2_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_manuel_de_lozar_-_paula_lopez_barba-015 526a9e09e8e44ef4c20004f1_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_manuel_de_lozar_-_paula_lopez_barba-016 526a9e21e8e44e88a00004d4_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_manuel_de_lozar_-_paula_lopez_barba-019 526a9e15e8e44ef4c20004f2_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_manuel_de_lozar_-_paula_lopez_barba-017 526a9e16e8e44e88a00004d3_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_manuel_de_lozar_-_paula_lopez_barba-018 526a9dfce8e44ef4c20004f0_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_manuel_de_lozar_-_paula_lopez_barba-013 526a9de2e8e44ef4c20004ee_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_manuel_de_lozar_-_paula_lopez_barba-010 526a9dc4e8e44e88a00004cd_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_manuel_de_lozar_-_paula_lopez_barba-006 526a9da3e8e44ef4c20004ea_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_manuel_de_lozar_-_paula_lopez_barba-001 526a9daae8e44e88a00004cb_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_manuel_de_lozar_-_paula_lopez_barba-002 526a9db1e8e44ef4c20004eb_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_manuel_de_lozar_-_paula_lopez_barba-003 526a9db7e8e44e88a00004cc_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_manuel_de_lozar_-_paula_lopez_barba-004 526a9dbfe8e44ef4c20004ec_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_manuel_de_lozar_-_paula_lopez_barba-005 526ab4b7e8e44ef4c2000505_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_-eme3-11 526ab4c2e8e44ee8e1000511_bricktopia-contemporary-crafts-in-eme3-festival-barcelona_-eme3-12

Xem toàn bộ ảnh trong bài tại đây:

Gallery not found.

Theo SGTT/Archdaily