Kiến trúc – Ngành nghệ thuật tạo dựng môi trường – không gian sống của con người và cộng đồng, đang chịu những  tác động to lớn của quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá và của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Để góp phần tạo lập môi trường sống bền vững cho con người hiện nay và trong tương lai, Hội KTS Việt Nam vận động cộng đồng, xã hội và giới kiến trúc sư phấn đấu cho sự nghiệp  phát triển Kiến trúc xanh Việt Nam.

Để làm căn cứ thực hiện, Hội KTS Việt Nam  ban hành ” Tiêu chí Kiến trúc Xanh Việt Nam”. 

Tiêu chí KTXVN  xác định những nội dung, yêu cầu đối với kiến trúc nhằm thúc đẩy và tạo lập Môi trường – cảnh quan kiến trúc bền vững; đảm bảo Chất lượng sống cho không gian trong nhà; Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, năng lượng; Phát triển bền vững môi trường xã hội  nhân văn và kiến trúc tiên tiến, bản sắc hướng tới tương lai.

Tiêu chí KTXVN nhằm:

– Thực hiện nghiên cứu, thiết kế, phát triển kiến trúc theo nguyên tắc Kiến trúc xanh.
– Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Kiến trúc Xanh cho kiến trúc sư và cộng đồng.
– Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về Kiến trúc Xanh.
– Thực hiện tư vấn, phản biện xã hội theo nguyên tắc Kiến trúc Xanh.
– Đánh giá, tôn vinh tác giả và tác phẩm Kiến trúc Xanh.

Đối tượng, phạm vi và yêu cầu áp dụng:

Tiêu chí KTXVN được áp dụng đối với:
(a) Các công trình kiến trúc, khu đô thị xây mới, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang.
(b) Các đồ án thiết kế kiến trúc, quy hoạch đô thị nông thôn được cấp thẩm quyền phê duyệt, đã và đang được thực hiện.
Mọi tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến phát triển kiến trúc, đô thị bền vững có thể áp dụng các tiêu chí KTXVN mà không kèm theo bất cứ điều kiện hoặc cam kết nào.

Xem đầy đủ thông tin tại đây:

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2013/09/Tiêu-chí-KTX-26.9.2013.pdf” height=”588px” save=”1″]

Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Bình luận từ Facebook