Kienviet.net – Triển lãm nghệ thuật “Đối thoại với đình làng” do Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, Hà Nội) tổ chức sẽ được kéo dài từ ngày 20-9 đến 4-10. 

Triển lãm nghệ thuật: “Đối thoại với đình làng”Thời gian: 17h00 ngày 20 tháng 9 năm 2013.
Địa điểm: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Triển lãm mở cửa:
8h 30 đến 17h 00 hàng ngày
Từ 20 tháng 9 đến 4 tháng 10 năm 2013
Tọa đàm: 14h30 ngày 24 tháng 9 năm 2013

Nghệ sĩ tham gia chương trình:
Lê Trần Hậu Anh, Phạm Duy, Lưu Chí Hiếu, Đào Quốc Huy, Đặng Thị Khuê, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Mỹ Ngọc, Nguyễn Thế Sơn, Vũ Nhật Tân, Vũ Đình Tuấn, Khổng Đỗ Tuyền

Triển lãm nghệ thuật “Đối thoại với đình làng đặt vấn đề trực tiếp về di sản đình làng vùng châu thổ Bắc Bộ. Tiêu đề mở của triển lãm tạo cơ hội để mỗi nghệ sĩ tiếp cận tùy theo các góc độ, cùng suy ngẫm về giá trị của đình làng và vai trò của di sản trong xã hội đương đại. Bằng các loại hình nghệ thuật khác nhau, triển lãm đặt câu hỏi mang tính phản biện về những vấn đề liên quan đến di sản đình làng như sự xuống cấp của di sản, sự cần thiết trong việc bảo vệ di sản, hay tôn vinh những nét đẹp của di sản văn hóa dân tộc trong cuộc sống đương đại. Các tác phẩm nghệ thuật thể hiện quan điểm, cách nhìn, lối nghĩ của người nghệ sĩ qua đó tạo những ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng, góp phần vào sự phát triển chung của xã hội. Song song với triển lãm, còn có những hoạt động như tọa đàm, giáo dục nghệ thuật và di sản, ấn phẩm nghiên cứu… Tất cả những nhân tố này đã đóng góp vào sự thành công của Dự án Nghiên cứu, sưu tầm, quảng bá và phát huy những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa đình làng vùng châu thổ Bắc Bộ Việt Nam của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Giay moi