kienviet.net – Autodesk công bố chương trình “Chứng chỉ phân tích hiệu quả công trình” miễn phí dành cho Sinh viên, người hướng dẫn, chuyên gia. Khóa học trực tuyến này được Autodesk kỳ vọng nâng cao những kiến thức cơ bản về khoa học công trình cũng như các công cụ phân tích hiệu quả công trình của Autodesk.

Nội dung chương trình
Huy hiệu chứng chỉ Autodesk BPA Certificate
Huy hiệu chứng chỉ Autodesk BPA Certificate

Chương trình “Chứng chỉ phân tích hiệu quả công trình” (Autodesk BPA Certificate) là một loạt những bài hướng dẫn từng bước trực tuyến, những bài kiểm tra, và các bài tập thực hành phần mềm Autodesk. Khi bạn hoàn thành 8 mô đun này (khoảng 20-25 giờ học) thì bận nhận được một Chứng chỉ và Huy hiệu để có thể đưa vào trong Hồ sơ cá nhân (resume) của mình, hay đưa lên LinkedIN profile và portfolio, tên bạn cũng sẽ được nêu trên danh sách những người nhận được chứng chỉ này.

Cấu trúc chương trình
  • Introduction to Building Performance Analysis
  • Energy Literacy & Building Loads
  • Climate Analysis
  • Sun & Shadow Studies
  • Solar Radiation Analysis
  • Whole Building Energy Analysis
  • Wind & Airflow Analysis
  • Daylighting

Phần mềm: Autodesk Revit, Green Building Studio, Vasari.

Chi tiết về chương trình xin vui lòng theo liên kết

Chú ý: Hiện tại server đăng ký quá tải, Autodesk thông báo sẽ sớm khôi phục sau 1-2 ngày.

Hoàng Vương (tổng hợp)

Bình luận từ Facebook