Ngày 28-8, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn giai đoạn đến năm 2020. Theo đó, Quảng Trị sẽ nâng cấp, mở rộng 13 đô thị hiện có và phát triển thêm 7 đô thị mới. Điều chỉnh chức năng một số đô thị, tạo lập hệ thống đô thị liên vùng và phát triển một cách có hiệu quả các đô thị có tính chất đặc thù của vùng.

Trong đó, thành phố Đông Hà phát triển nâng cấp cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí của thành phố đạt đô thị loại II, là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng thế trận an ninh quốc phòng của tỉnh, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Miền Trung. Thành phố Đông Hà là đô thị động lực trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây.

Bên cạnh đó, 8 đô thị là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện lỵ; 11 đô thị đặc thù và tổng hợp vùng đóng vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ.

Một góc thành phố Đông Hà hiện tại
Một góc thành phố Đông Hà hiện tại

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng được định hướng phát triển đến năm 2020. Trong đó, về cấp nước sinh hoạt, nhu cầu cấp nước trên địa bàn tỉnh là 75.000 m³/ngày đêm; đạt 100% tỷ lệ đô thị có hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung và 100% tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung. Có 100% hệ thống thoát nước đối với thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị; 70%-80% cho các đô thị còn lại; 100% đô thị được xử lý thất thải rắn đảm bảo vệ sinh môi trường. 100% hệ thống giao thông của thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và 80% đối với các đô thị còn lại được cứng hóa; hoàn thành đầu tư xây dựng các bến, bãi đỗ xe cho các đô thị.

Tiếp tục đầu tư, cải tạo và xây dựng mới lưới điện đô thị đảm bảo nhu cầu phụ tải; Các trục đường chính của đô thị được chiếu sáng, các nút giao thông quan trọng của đô thị được lắp đèn tín hiệu giao thông. Đầu tư xây dựng các lâm viên, công viên, vườn hoa, quảng trường; các khu vui chơi giải trí, các trung tâm văn hóa – thể dục thể thao. Xây dựng thêm các công trình phúc lợi công cộng; cải tạo, nâng cấp và xây mới các cơ quan, công sở và các công trình hạ tầng xã hội khác.

Theo Sggp.org