Sáng 22/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, đã chủ trì phiên họp tập thể UBND TP bàn về dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc chung TP Hà Nội 

Dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc chung TP Hà Nội gồm có 3 phần, trong đó có quy định cụ thể đối với quy chế quản lý quy hoạch không gian TP Hà Nội; quy chế quản lý đối với công trình kiến trúc; quy chế quản lý đối với không gian cảnh quan thành phố; quy chế quản lý đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông và quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân.

Theo dự thảo do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội trình bày, Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc chung TP Hà Nội có mục tiêu quản lý về thực hiện theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt; đồng thời kiểm soát theo định hướng phát triển quy hoạch, kiến trúc, bảo vệ cảnh quan chung trên phạm vi toàn thành phố; kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị; quy định cụ thể trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc của các cấp chính quyền của TP Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại cuộc họp
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại cuộc họp

Đóng góp ý kiến cho dự thảo quy chế, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn cho biết, quy chế quản lý cần rất cụ thể. Việc xây dựng quy chế phải có tính chỉ đạo rõ ràng. Mục tiêu phải phù hợp với quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội; kiểm soát chỉnh trang cải tạo, đô thị; là cơ sở quản lý các quận, huyện, thị xã.

Nhiều ý kiến đề nghị vấn đề tổ chức thực hiện trong dự thảo cần rà soát trách nhiệm chức năng của các sở ngành, các bộ ngành, các khu công nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan.

Cho ý kiến về dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc chung TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo yêu cầu, dự thảo cần bám sát hơn quy chế quản lý quy hoạch không gian, phân vùng, phân khu, khu vực đô thị mới, cảnh quan, khu vực bảo tồn, khu vực giáp ranh; quy chế quản lý công trình công cộng, nhà ở kiến trúc; quy chế quản lý với công trình hạ tầng kỹ thuật. Quy chế chung sẽ bao quát được toàn thành phố vì từ quy chế chung, còn có các quy chế khu phố cổ, phố cũ, hành lang xanh, sinh thái…

Về phần tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đề nghị cơ quan soạn thảo cần xây dựng quy chế giao trách nhiệm cho các ngành, quận, huyện, thị xã; hoàn thiện lại dự thảo gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định để thành phố phê duyệt trong tháng 9/2013.

“Thủ đô Hà Nội hiện có diện tích tự nhiên khoảng 3.344,6 km2 (334.460 ha). Theo đồ án Quy hoạch chung Hà Nội đến năm 2030, năm 2020 tổng diện tích xây dựng đô thị và nông thôn khoảng 129.900 ha, trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 73.000 ha (chiếm khoảng 21,8% diện tích tự nhiên). Đến năm 2030, tổng diện tích xây dựng đô thị và nông thôn khoảng 159.600 ha, trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 84.700 ha (chiếm khoảng 28,3% diện tích tự nhiên). Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc chung thành phố là một vấn đề kiểm soát lớn của Hà Nội.”

Theo Kientrucvietnam