Thông báo gia hạn nạp bài cuộc thi Historical Ha Noi 2013

40

Nhằm tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa các nhóm thiết kế Ý – Việt Nam, Ban tổ chức cuộc thi quyết định mở rộng thêm thời gian cho việc gửi hoặc nạp bài trực, thời hạn  nạp bài vào ngày 2/9/2013 tới sẽ được chuyển sang ngày 23/9/2013 , các thay đổi đi kèm vui lòng xem lịch trình cập nhật.

Lịch trình MỚI của cuộc thi:
*Lưu ý: những thay đổi đánh dấu trong ngoặc đơn, font chữ đậm.

  • Công bố cuộc thi tại Việt Nam : 20.05.2013;
  •  Công bố cuộc thi tại Ý: 21.05.2013
  • Thời hạn cuối cùng cho việc nhận các câu hỏi và yêu cầu giải đáp: 07.06.2013;
  • Thời hạn cuối cùng cho việc trả lời các thắc mắc: 14.06.2013
  • Hạn cuối để nạp bài trực tiếp tại VP Hội KTS Geneva: 12.00- Thứ 2, 09.02.2013 (Thứ 2, 23/9/2013);
  • Thời hạn cuối cùng các công trình dự thi phải tới Hội KTS Genova qua bưu điện: 09.09.2013 (Thứ 2, 30/09/2013);
  • – BGK Ý làm việc tại Genoa:  10-18/9/2013 (Ngày  2-14/10/ 2013);
  • Chuyển các kết quả về Hà Nội: 20.09.2013 (Thứ 4, 16/10/2013);
  • Công bố kết quả (đăng tải trên web của cuộc thi http://www.historical-hanoi2013.com và website www.kienviet.net: Ngày 26.09.2013; (Thứ 4, 23/10/2013)
  • Lễ trao giải dự kiến tổ chức tại thành phố Hà Nội (“Casa Italia”) dưới sự hỗ trợ của ĐSQ Ý: 08.10.2013 (Ngày 4/11/ 2013).

Hội Kiến trúc sư Việt Nam