Điêu khắc gỗ đáng kinh ngạc của Tom Eckert

146

Một số người có biệt tài làm ảo thuật. Đó là trường hợp của Tom Eckert, một nghệ sĩ điêu khắc người Mỹ tạo ra những siêu tác phẩm bằng gỗ giống thật đến bất ngờ. Mỗi tác phẩm được chạm khắc hoàn toàn bằng tay…!

dieu-khac-go-10 dieu-khac-go-09 dieu-khac-go-08 dieu-khac-go-07 dieu-khac-go-06 dieu-khac-go-05 dieu-khac-go-04 dieu-khac-go-03 dieu-khac-go-02

Tom Eckert, một nghệ sĩ điêu khắc người Mỹ tạo ra những siêu tác phẩm bằng gỗ giống thật đến bất ngờ.
Tom Eckert, một nghệ sĩ điêu khắc người Mỹ tạo ra những siêu tác phẩm bằng gỗ giống thật đến bất ngờ.

Theo Huytraining