Nhằm phục vụ cho chương trình nghiên cứu để phát triển Giải thưởng Loa Thành cho đồ án tốt nghiệp kiến trúc, trân trọng kính mời các Quí độc giả tham gia thực hiện khảo sát về giải thưởng.

Việc thực hiện khảo sát dưới đây của Quí vị chính là một phần chung tay để giúp Giải thưởng Loa Thành ngày càng hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn !

PGS. TS. Doãn Minh Khôi

Bình luận từ Facebook