UBND TP.Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất của UBND quận Ba Đình về việc tháo dỡ phần cơi nới tại chùa Diên Hựu – Một Cột.

chua

Ngoài ra, UBND TP.Hà Nội cũng đồng ý cho quận Ba Đình thực hiện quy hoạch lại sân vườn, đầu tư hạ tầng chống úng ngập, cải tạo cảnh quan toàn bộ khu vực di tích. Liên quan đến việc xây mới nhà tăng (nơi ở của các nhà sư), UBND TP giao UBND quận Ba Đình tổ chức lập quy hoạch và thiết kế kiến trúc công trình phù hợp với không gian và kiến trúc khu vực.

Sở Quy hoạch – kiến trúc, Sở VH-TT&DL có trách nhiệm hướng dẫn UBND quận Ba Đình hoàn chỉnh hồ sơ dự án và thẩm định. Đồng thời ủy quyền UBND quận Ba Đình được phê duyệt dự án đầu tư tu bổ tôn tạo di tích.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao UBND quận Ba Đình, Sở VH-TT&DL thông tin đầy đủ, kịp thời đến các cơ quan báo chí về việc triển khai thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích chùa Một Cột.

Theo Baoxaydung