Thông báo Giải thưởng Văn học nghệ thuật 2013 của Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Việt Nam

160

Giải thưởng Văn học nghệ thuật của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm góp phần thúc đẩy, định hướng sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật và động viên những nỗ lực sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật (bao gồm cả công trình kiến trúc) có giá trị tư tưởng và nghệ thuật xuất sắc trong năm của văn nghệ sỹ, kiến trúc sư cả nước.

Các tác giả có tác phẩm kiến trúc đáp ứng các tiêu chí trên có thể tìm hiểu về Quy chế Giải thưởng 2013 và nộp hồ sơ tham dự tại Hội Văn học nghệ thuật tỉnh/ thành phố để nộp hồ sơ tham dự từ ngày 01 đến 31/10/2013 (tính theo dấu bưu điện).

Download Quy chế giải thưởng tại đây:

[gview file=”http://kienviet.net/wp-content/uploads/2013/08/Quy-che-Giai-thuong-VHNT-4-2011.pdf” height=”520px” save=”1″]

Hội Kiến trúc sư Việt Nam