Trung Quốc công bố Sách xanh về đô thị năm 2013

69

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 30/7, tại thành phố Bắc Kinh, Viện nghiên cứu phát triển và môi trường đô thị thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đồng phối hợp với Nhà xuất bản Khoa học Xã hội công bố “Sách xanh Đô thị năm 2013.”

Sách xanh cho biết hiện nay dân số chuyển đổi nông nghiệp trong các thành phố và thị trấn của Trung Quốc là 240 triệu người, chiếm khoảng 1/3 dân số thành thị.

Tuy nhiên nhóm dân số này gặp nhiều trở ngại trong quá trình hòa nhập vào đời sống đô thị, trong đó có chi phí sinh hoạt, các tệ nạn xã hội, cũng như sức chịu tải của các đô thị.

Mặt khác, hiện vẫn tồn tại sự chênh lệch tương đối lớn giữa dân số chuyển đổi nông nghiệp với cư dân thành thị về quyền lợi chính trị, dịch vụ công cộng, đời sống kinh tế, trình độ văn hóa.

Năm 2012, tỷ lệ đô thị hóa tính theo dân số hộ tịch toàn quốc chỉ đạt 35,29%, như vậy tỷ lệ đô thị hóa thực của Trung Quốc chỉ là 42,2%, thấp hơn 10% so với tỷ lệ thống kê dân số thường trú mà Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố trước đó.

Sách xanh nêu rõ, quy mô dân số chuyển đổi nông nghiệp của Trung Quốc rất lớn, trình độ thị dân hóa tương đối thấp, chi phí cao, vì vậy nâng cao trình độ thị dân hóa là một nhiệm vụ lâu dài và nhiều trở ngại.

Sách xanh kiến nghị trong tương lai cần tích cực định hướng chuyển đổi có trật tự dân số nông nghiệp, xây dựng cơ chế cụ thể do chính phủ chủ đạo và nhiều cơ quan hữu quan cùng tham gia, đảm bảo dân số chuyển đổi nông nghiệp có được các quyền lợi xã hội ngang bằng cũng như hòa nhập hoàn toàn vào xã hội thành thị./.

Theo TTXVN