Khóa học hướng tới các chuyên gia đã có kinh nghiệm nhất định về công trình xanh và là cơ hội giúp các học viên có kiến thức và hiểu rõ về LOTUS – công cụ đánh giá công trình xanh đầu tiên của Việt Nam. Các học viên phải tham dự toàn bộ khóa học và thi đỗ kỳ thi để được cấp chứng nhận Chuyên gia Tư vấn LOTUS (LOTUS AP). Sau khi trở thành LOTUS AP, học viên có đủ tư cách để tham gia đánh giá các dự án đăng ký với chứng chỉ LOTUS. 

Mục đích của khóa học nhằm cấp chứng nhận LOTUS AP do đó đòi hỏi học viên phải đáp ứng được những yêu cầu sau:

– Có kinh nghiệm làm việc trong ngành xây dựng

– Có kinh nghiệm tham gia các dự án công trình xanh hoặc có hiểu biết về các hệ thống đánh giá công trình xanh khác

HOẶC

– Đã hoàn thành ít nhất 4 học phần (= 2 buổi) của khóa học Cơ bản về Công trình Xanh nếu không thỏa mãn các yêu cầu về kinh nghiệm trên.

Sau khi hoàn thành khóa học 2 ngày, để đạt chứng chỉ LOTUS AP, học viên phải vượt qua kỳ thi cuối khóa học (ít nhất 75% số điểm). Đây là một kỳ thi trực tuyến và thí sinh có thể tham khảo các tài liệu trong khi thi. Sau khi vượt qua kỳ thi, thí sinh sẽ được công nhận là Chuyên gia Tư vấn LOTUS (LOTUS Accredited Professional) và được nhận chứng chỉ. Hồ sơ của học viên sẽ được đăng tải trên Cơ sở Dữ liệu Xanh của VGBC. Chứng chỉ LOTUS AP có hiệu lực trong 3 năm và có thể gia hạn.

Mức học phí của khóa học là VND 8,500,000/khóa/học viên. Chú ý: Nếu học viên hủy đăng ký chỉ trong vòng 7 ngày trước khóa học, học viên sẽ không được bồi hoàn tiền học phí.

Để biết thêm thông tin về khóa học, vui lòng liên hệ: education@vgbc.org.vn.

Hoặc liên hệ trực tiếp:

Đỗ Ngọc Diệp
Điều phối Chương trình Đào tạo
Tel: (+84 4) 3629 1107
Email: education@vgbc.org.vn

Theo VGBC