Khắc phục khẩn cấp khu phố cổ Đồng Văn từ ngân sách địa phương

62

Trước sự quan tâm của dư luận về việc xuống cấp của khu phố cổ Đồng Văn (Hà Giang) do việc triển khai dự án trùng tu, bảo tồn, tôn tạo khu di tích này quá chậm chạp, trong khi chờ đợi ý kiến và sự hỗ trợ của Bộ VH,TT&DL, UBND tỉnh Hà Giang đã họp với các sở, ban, ngành để tìm cách giải quyết. 

Sở VH,TT&DL tỉnh Hà Giang  đã nhận trách nhiệm trong việc chậm trễ lập hồ sơ dự án tu bổ, tôn tạo di tích, khiến người dân lo ngại khi sống trong những ngôi nhà không an toàn, nên muốn trả lại danh hiệu di tích quốc gia, để xây nhà mới. Các sở, ngành liên quan cũng phân tích nguyên nhân, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục khẩn cấp những ngôi nhà đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Giải pháp trước mắt đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly đưa ra: Sở VH,TT&DL Hà Giang phối hợp với Sở Tài chính, huyện Đồng Văn và người dân phố cổ, tập trung khảo sát, thống kê chi tiết những hạng mục cần sửa chữa ngay những ngôi nhà đang xuống cấp nghiêm trọng; lập dự toán báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30/7, để triển khai tu bổ khẩn cấp những ngôi nhà cổ xuống cấp nghiêm trọng; những ngôi nhà khác sẽ có kế hoạch tu bổ từ nguồn dự án trong năm 2014. Kinh phí tu bổ các hạng mục khẩn cấp trích từ Chương trình mục tiêu Quốc gia và nguồn ngân sách địa phương.

Theo Kientrucvietnam