UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc đề xuất cơ chế đặc thù thu hồi đất trồng lúa tại huyện Ba Vì để phục vụ dự án mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ. 

Trong nội dung Công văn số 5103/UBND-TNMT, ban hành ngày 15/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã cho ý kiến về thu hồi đất trồng lúa 2 vụ tại huyện Ba Vì để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc kiểm tra, đưa diện tích đất tại dự án trên và danh mục sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời gian chờ các cơ quan chức năng xem xét việc sử dụng đất trồng lúa theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất giải pháp đặc thù thu hồi đất trồng lúa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trên.

Trước đó, UBND huyện Ba Vì đã đề nghị thu hồi đất 2 vụ lúa phục giải phóng mặt bằng với tổng diện tích 52,57 ha tái định cư, trong đó: Dự án tái định cư 51,53 ha cho Trường Kỹ thuật Công binh có gần 9,2 ha đất lúa thuộc hai xã Thái Hoà và Phú Sơn; dự án tái định cư cho các xã Thái Hoà 3,9 ha, Phú Sơn 28 ha, Cẩm Lĩnh 5,5 ha, Vật Lại 6 ha.

Theo kientrucvietnam