Nội thất Ngựa hoang

89

Lấy ý tưởng từ Ngựa vằn, nhà thiết kế muốn đem lại cảm giác hoang dã, tự do. Ghế là một đối tượng tĩnh – theo nhà thiết kế, các đường nét, hình dáng của loài ngựa sẽ mang lại cho người sử dụng về ước mơ, kế hoạch phát triển không giới hạn.

Thiết kế: Lubo Majer .

zebra

7-17-2013 4-01-17 PM
Click để xem hình với kích thước lớn hơn

zebra1 zebra2 zebra3 zebra4 zebra5 zebra6 zebra7

Xem tất cả hình trong bài tại đây:

Thái Linh – tổng hợp