Thông điệp của Ngày Kiến trúc thế giới 2013: Văn hóa – Kiến trúc

77

“Văn hóa – Kiến trúc” là chủ đề Hội đồng liên hiệp Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) lựa chọn cho Ngày Kiến trúc thế giới năm nay – ngày  07/10/2013. “Văn hóa – Kiến trúc” là mối ràng buộc vốn có, cả hai luôn là chủ đề đưa ra để phân tích, thảo luận trong mọi bối cảnh của sự phát triển.

Bằng cách lựa chọn “Văn hóa – Kiến trúc” là chủ đề cho Ngày Kiến trúc thế giới 2013, UIA hy vọng sẽ tạo ra suối nguồn cho lời giải thích, minh họa về sự đa dạng của kiến trúc, trí sáng tạo, chiêm nghiệm thông qua thiết kế của họ.

UIA cũng hy vọng sẽ liên kết các thành viên với tuyên bố mới của UNESCO: “Hãy đặt Văn hóa ở Trái tim của Chính sách Phát triển bền vững” – được soạn thảo ở Hàng Châu – Trung Quốc vào tháng 5 năm ngoái.

Tuyên bố nói trên chủ trương  một cách tiếp cận mới cho phát triển bền vững và kêu gọi các tổ chức chính phủ, xã hội, dân sự và tư nhân sử dụng có văn hóa nguồn tài nguyên trong bối cảnh đối mặt với các thách thức phát triển cấp bách nhất của hành tinh, bao gồm: phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo và môi trường.

Hội đồng liên hiệp Hội kiến trúc sư thế giới UIA kêu gọi các thành viên của mình hưởng ứng lễ kỷ niệm Ngày Kiến trúc thế giới 07 tháng 10 năm 2013, bằng cách tạo ra các sự kiện văn hóa nổi bật như một phần quan trọng của tiến trình phát triển kiến trúc, nhằm giải quyết những thách thức mà kiến trúc sư phải đối mặt trong quá trình hành nghề của họ.

Lễ kỷ niệm sẽ kết hợp cùng Ngày định cư thế giới của UN-Habitat.

Thái Linh – Kienviet.net (Dịch từ WAN)