Thanh tra Bộ Xây dựng lên tiếng về việc: “Đường sắt Việt Nam cấp Giấy phép xây dựng công trình trong đô thị…” tại Hải Phòng

49

Thời gian qua, Báo Xây dựng và Báo điện tử Baoxaydung.vn nêu thông tin:

Đầu tháng 3/2013, Cty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội (Chủ đầu tư) tiến hành xây dựng mới cổng ra vào Ga Hải Phòng, địa chỉ số 75 phố Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng. Ngay sau đó, Cty CP Đầu tư & Thương mại gửi công văn kiến nghị đến các cơ quan chức năng cho rằng việc xây dựng cổng Ga Hải Phòng là vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Giải quyết vụ việc này, Thanh tra Sở Xây dựng HP phối hợp cùng UBND phường Lương Khánh Thiện và đại diện ban, ngành chức năng của quận Ngô Quyền kiểm tra thực tế, họp bàn cùng thống nhất biện pháp xử lý ban đầu. Theo đó, ngày 25/4/2013, UBND phường Lương Khánh Thiện ra Quyết định số 81/QĐ-UBND đình chỉ việc xây dựng công trình này vì có vi phạm quy định về trật tự xây dựng đô thị (chưa có Giấy phép xây dựng). Đáng chú ý là, ngày 16/5/2013, Đường sắt Việt Nam đã cấp Giấy phép xây dựng số 618/GPXD cho Cty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội để xây dựng mới cổng ra vào Ga Hải Phòng. Giấy phép xây dựng này được cấp theo Quyết định số 60/2005/ QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005của Bộ trưởng Bộ GTVT. Và từ đó, Chủ đầu tư tiếp tục tổ chức xây dựng công trình. Chính từ Giấy phép xây dựng do Đường sắt Việt Nam cấp đã khiến Thanh tra Sở Xây dựng HP và cấp chính quyền cơ sở lúng túng, phải làm văn bản xin ý kiến chỉ đạo hướng giải quyết của Bộ Xây dựng.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành trong công tác quản lý các hoạt động xây dựng, ngày 02/7/2013, Tiến sỹ Phạm Gia Yên, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đã chính thức gửi văn bản tới các cơ quan chức năng TP. Hải Phòng nêu rõ quan điểm của Bộ Xây dựng về vụ việc như sau:

Trong các căn cứ để cấp giấy phép xây dựng của Đường sắt Việt Nam, thì có một căn cứ cơ bản là: Căn cứ Quyết định số 60/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Quyết định số 60) và Thông tư số 28/2011/TT-BGTVT ngày 14/4/2011 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 28).

Việc Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 60 để hướng dẫn khoản 1, Điều 33 của Luật đường sắt số 35/2005/QH11 quy định “các công trình và hoạt động công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt khi bắt buộc phải xây dựng hoặc tiến hành phải được cấp phép theo quy định của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải”.

Tuy nhiên, trong Quyết định số 60 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, tại khoản 2, Điều 2 (phần đối tượng áp dụng) quy định: “đối với đường sắt đô thị sẽ có quy định riêng”. Cổng ga Hải Phòng và các công trình khác trong ga Hải Phòng là đường sắt thuộc đô thị thành phố Hải Phòng, không thuộc đối tượng áp dụng Quyết định số 60 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 25/4/2013, UBND phường Khánh Thiện, quận Ngô Quyền ra Quyết định số 81/QĐ-UBND về việc đình chỉ xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng là đúng pháp luật. Việc ban hành giấy phép xây dựng số 618/GPXD ngày 16/5/2013 của Đường sắt Việt Nam là không phù hợp quyết định số 60 và các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng.

Vì vậy, UBND phường Khánh Thiện yêu cầu Chủ đầu tư tiếp tục thực hiện Quyết định của UBND phường đã ban hành là đúng; nếu xét thấy công trình đủ điều kiện cấp phép thì hướng dẫn Chủ đầu tư xin cấp phép xây dựng theo quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp phép xây dựng.

Theo BXD