Google X – phòng thí nghiêm công nghệ tối mật của  Google gần đây công bố mua lại Makaani Power, một dự án phát triển tua bin gió có thể bay được như diều thay vì gắn trên đỉnh cột như thông thường. Đây là một trong những dự án mà Google X đã tài trợ từ trước trong lĩnh vực năng lượng tái tạo giờ đây khi quyết định mua lại dự án này đó là dấu hiệu cho thấy dự án này sẽ sớm được đưa vào cuộc sống.

261DFsBUkb6vpvxXLXvshLMdExCEzOgtzH-VFzB6NnA,YdvgUiHEgAjHxb-U0iQVyR0FCV227NJYBMD8xhyZXFUThiết kế của Makani bao gồm các tua bia gió gắn trên các cánh của máy bay được buộc với phần bệ đỡ dưới mặt đất. Hệ thống này được đặt tên Tua-bin gió bay (Airborne Wind Turbine  – AWT) và được phóng lên độ cao 240-300m nơi mà sức mạnh của gió lớn hơn nhiều dưới mặt đất. Theo Makani thiết kế này đã loại bỏ được 90% lượng vật liệu sử dụng trong các tua bin gió thông thường và có thể đón được gió ở tầng cao hay ở ngay trên mặt biển. Các máy phát điện gắn kèm có thể tạo ra 600 kilowwat/mỗi tuabin và chuyển qua dây cáp xuống thiết bị dưới mặt đất.

Representative-architectures-altitude-energy-density-web-version

Offshore-how-it-works_dark_f_improf_1111x888

Được biết ngoài sự tài trợ của Google trước đó, dự án này cũng nhận được sự hỗ trợ từ chương trình ARPA-E của Phòng năng lượng Hoa kỳ.

Một vòng quay của tua bin gió
Một vòng quay của tua bin gió.

Gallery not found.

Makani Power

Vương Hoàng (www.kientruc102.com)