Khoa Kiến trúc – Truờng ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh nguyện vọng 2 đối với các thí sinh thi năng khiếu khối V, hệ Đại học chính quy năm học 2013-2014.   

– Điều Kiện tuyển sinh hệ Đại học ngành Kiến trúc: Là những thí sinh dự thi đại học năm 2013 -2014, khối V, có điểm thi cao hơn điểm sàn theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo.

– Tuyển sinh hệ Cao đẳng Kiến trúc chính quy năm học 2013-2014: theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và thông báo của truờng ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Một số hình ảnh về công tác đào tạo của khoa Kiến trúc – Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN:

 Untitled-1