Cuộc thi sáng tác biểu trưng Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng

316

Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2013), Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng để sử sụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối nội, đối ngoại của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. 

Mẫu biểu trưng phải thể hiện khái quát chức năng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng: là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng; tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Mẫu biểu trưng thể hiện tư tưởng chỉ đạo của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả,” phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”; “tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy.”

Biểu trưng đạt yêu cầu thiết kế gồm hình ảnh kết hợp dòng chữ in hoa “Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng,” được bố cục trang trọng, hài hòa có tính mỹ thuật, khái quát cao, rõ nét, đơn giản, dễ hiểu, dễ phóng to, thu nhỏ, thuận tiện trong việc in màu, in đen trắng và dễ ứng dụng trên các chất liệu. Mẫu biểu trưng tham gia dự thi là tác phẩm mới sáng tác, chưa tham gia cuộc thi khác hoặc chưa phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào.

Tất cả các cá nhân là người Việt Nam ở trong nước, trên 18 tuổi có chuyên môn đều được tham dự. Thời gian gửi bài dự thi bắt đầu từ 2/6 đến hết ngày 30/8. Tác giả đoạt giải Nhất được Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng trị giá 30 triệu đồng./.

Theo TTXVN