Vào ngày 12 tháng 6, Viện Goethe sẽ triển lãm một bộ suy tập các sản phẩm và đồ nội thất cho văn phòng của tương lai, kết quả của Future Living Studio( Xưởng thiết kế Cuộc sống tương Lai – FLS) lần thứ 3.

Future Living Studio (FLS) là một studio thiết kế tạm thời, do một nhóm 3 thiết kế người Việt Nam và 3 thiết kế đến từ Pháp, Úc và Đức, cùng hợp tác chặt chẽ với một số công ty mây và tre Việt Nam trong 3 tháng để phát triển các sản phẩm mới. FLS là một tiểu dự án của dự án SPIN (dự án Đổi mới Sản phẩm Bền vững), được tài trợ bởi EU SWITCH-Asia. Các Studio 1 và 2 được thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh và FLS 3 lần đầu tiên được thực hiện ở Hà Nội.

FLS mong muốn chuyển giao năng lực thiết kế cho các công ty thông qua việc cùng mời họ tham gia trong các bước của tiến trình thiết kế, từ nghiên cứu kỹ về người sử dụng đến đồng thiết kế với những người thợ của công ty. Nhờ vậy, sẽ giúp các sản phẩm Việt Nam có thể cạnh tranh bằng giá trị thiết kế, chứ không chỉ dựa trên giá và khối lượng.

Dựa trên khả năng đổi mới của công ty, các nhà thiết kế đã phát triển các sản phẩm và đồ nội thất cho văn phòng xanh, tạo nên những đổi mới, sáng tạo ở nhiều cấp độ: từ tái thiết kế tới hệ thống sản phẩm. Họ đã xác định một viễn cảnh cho tương lai của các văn phòng ở Việt Nam và quyết định khám phá tính thích ứng, hồn nhiên, linh hoạt và dấu ấn văn hoá trong cách các sản phẩm được sử dụng. Các điểm này được thể hiện trong các mẫu thiết kế như ghế đa chức năng, bàn di cuyển được và vách ngăn có thể mở rộng.

Thuyết trình:

_ Câu chuyện về FLS (mục tiêu và qui trình thiết kế)
Bởi Shauna Jin, người sáng lập FLS và Quản lý dự án FLS 1 và FLS 2
và Astrid Hauton, Quản lý dự án FLS 3
_ Câu chuyện về thiết kế, bởi nhóm thiết kế FLS3

Khai mạc: 14h, 12.06.2013
Triển lãm: 14h đến 21h, 12.06.2013
Thuyết trình: 18h30, 12.06.2013
Vào cửa tự do

Liên hệ :
Toà nhà Thư viện Tạ Quang Bửu,
Đại học Bách Khoa, 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
www.futurelivingstudio.com
www.spin-asia.org
www.facebook.com/FutureLivingStudio
info@futurelivingstudio.com
Ms. Astrid Hauton: 01 29 22 42 830
Ân: 09 12 66 00 92
Phạm Thị Kim Chung
Phòng chương trình
Viện Goethe Hà Nội
56-58 Nguyen Thai Hoc | Hanoi | Vietnam
T | +84 4 3734 2251/52/53 | Fax: +84 4 3734 2254
W | http://www.goethe.de/vietnam
F | www.facebook.com/pages/Goethe-Institut-Hanoi