ĐH Kiến trúc HN: Khoa Quy hoạch đô thị nông thôn khai mạc Lễ bảo vệ TN khóa 2008-2013

493

Hôm qua (05.06.2013) Khoa Quy hoạch đô thị & nông thôn – trường ĐH Kiến trúc Hà Nội vừa tổ chức khai mạc Lễ bảo vệ tốt nghiệp KTS Quy hoạch & KTS cảnh quan khóa 2008 – 2013.

Lễ khai mạc có sự tham gia của đại diện Bộ Xây dựng, Ban Giám hiệu nhà trường, Hội KTSVN, Hội Quy hoạch đô thị Việt Nam, cùng các trường ĐH nước ngoài có mối quan hệ liên kết đào tạo và các cơ quan đối tác khác & đông đảo các Sinh viên.

Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội - PGS, TS Vương Ngọc Lưu
Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội – PGS, TS Vương Ngọc Lưu

Trường Khoa - TS KTS Nguyễn Xuân Hinh chụp ảnh cùng các tân KTS - (C) KTS Nguyễn Công Hùng
PGS TS Nguyễn Xuân Hinh chụp ảnh cùng các tân KTS – (C) KTS Nguyễn Công Hùng

 

 

 

 

 

 

Khoa Quy hoạch Đô thị & Nông thôn hiện nay có hơn 50 cán bộ giảng dạy, trong đó có 1 Phó giáo sư, 6 Tiến sĩ và 36 Thạc sĩ. Tham gia giảng dạy còn có nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, các giáo sư, tiến sĩ tại các Viện nghiên cứu, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam & các cơ quan tư vấn trong và ngoài trường. Hiện nay mỗi năm Khoa tiếp nhận mới khoảng 190 sinh viên, trong đó 150 -170 sinh viên đào tạo KTS quy hoạch, 20 -25 sinh viên Chương trình Pháp Ngữ đào tạo KTS cảnh quan.

Chức năng nhiệm vụ:

-Đào tạo Kiến trúc sư Quy hoạch, phục vụ yêu cầu công tác tư vấn, thiết kế quy hoạch đô thị và nông thôn, công tác quản lý quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nông thôn trong tình hình mới.

-Đào tạo Kiến trúc sư cảnh quan, chương trình liên kết với trường Đại học Nomandi của Cộng Hòa Pháp.

-Tham gia đào tạo nâng cao, đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Quy hoạch của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

-Tham gia vào các công tác nghiên cứu khoa học, các công việc thực tế chuyên ngành, tư vấn thiết kế quy hoạch đô thị và nông thôn, đánh giá tác động môi trường

Cơ cấu tổ chức khoa hiên nay:

-Trưởng Khoa:       TS.KTS Nguyễn Xuân Hinh

-Phó trưởng Khoa:

TS.KTS Lương Tú Quyên, ThS.KTS Lương Tiến Dũng

-Gồm 6 Bộ môn: Quy hoạch Vùng. Quy hoạch Đô thị. Quy hoạch Nông thôn. Kiến trúc Cảnh quan. Sinh thái và môi trường đô thị. Thiết kế đô thị.

kienviet.net

Ảnh (c) kienviet.net & KTS Nguyễn Công Hưng

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng