Thông báo cuộc Vận động sáng tác VHNT về đề tài bác Hồ và TP Hồ Chí Minh

38

Hội KTS Việt Nam có nhận được công văn số: 123-CV/VHNT, ngày 29/5/2013, về việc Vận động sáng tác VHNT về đề tài bác Hồ và TP Hồ Chí Minh trên phạm vi cả nước nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và 125 ngày sinh của Bác ( 19/5/1890-19/5/2015).

Để hưởng ứng cuộc vận động sáng tác VHNT đầy ý nghĩa trên, Hội KTS Việt Nam đề nghị Hội KTS  các Tỉnh, TP và các Chi hội trực thuộc động viên các KTS tham gia, đặc biệt là các KTS trẻ, Sinh viên Kiến trúc.

( Văn phòng Hội KTS Việt Nam gửi kèm theo đây thể lệ và nội dung cuộc vận động sáng tác VHNT của Ban Tổ chức).

Rất mong các Hội KTS, các Chi hội trực thuộc quan tâm !

C1 banner

Download toàn văn thông báo gửi Hội KTS các Tỉnh, TP trực thuộc T.Ư, các Chi hội trực thuộc T.Ư Hội:

[gview file=”http://kienviet.net/wp-content/uploads/2013/06/THÔNG-BÁO-SÁNG-TÁC-VỀ-TPHCM-1.pdf” height=”500px”]

Công văn số: 123-CV/VHNT, ngày 29/5/2013:

[gview file=”http://kienviet.net/wp-content/uploads/2013/06/cong-van.pdf” height=”500px”]

Download thể lệ cuộc thi:

[gview file=”http://kienviet.net/wp-content/uploads/2013/06/The-le.pdf” height=”500px”]

Hội Kiến trúc sư Việt Nam